logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,


reagujeme na výzvu ministra zdravotnictví a doporučení vedení města.

Tímto vyhlašuji na pátek 25. 9. 2020 ředitelské volno z důvodu zpomalení šíření koronavirové nákazy.

Družina bude v provozu od 6 do 16 hodin.

Jídelna nevaří.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

 

 

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, informujeme o následujícím:

Z důvodu enormního nárůstu počtu infikovaných osob nemocí covid-19 důrazně doporučujeme nošení roušek všem žákům i zaměstnancům v prostorách školy.
Žáci by měli chodit do školy pouze tehdy, pokud se cítí zdrávi.
Po příchodu do školy si v šatně vydesinfikují ruce, poté si je po příchodu do třídy (popřípadě na WC) umyjí důkladně mýdlem. V průběhu dne si žáci umývají ruce a používají desinfekce – na chodbách, před vstupem do prostoru bazénu, tělocvičen, před obědem v jídelně.
Větrání učeben zajišťují vyučující.
V případě zjištění příznaků infekčního onemocnění ve škole (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti)
» obdrží žák roušku (pokud nemá vlastní) a je umístěn do izolační místnosti (cvičné kuchyně) pod dohledem pedagoga,
» rodič bude informován, aby si žáka co nejrychleji vyzvedl ze školy.
Následně kontaktuje praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Pokud má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, je nutné donést potvrzení od lékaře, že se v tomto případě jedná o chronické nebo alergické onemocnění.

Dále vás informujeme, že od pondělí 7. 9. 2020 začíná výuka plavání v bazénu.

Mgr. Petr Vágner, ředitel školy

Články 2016/2017

24. 10. 2016 - Škola v lese.

Škola v lese.

„Nejlepší byla hra na káně! Ale víc super bylo, jak jsme dělali stromečky! Já jsem poznal divočáka! A já muflona! Ale já jsem se bála, že v pytlíku bude pavouk!“

Takto a podobně se překřikovaly děti při hodnocení projektového dne Škola v lese. Ten pro nás připravili zaměstnanci Lesů České republiky.

12. října ráno jsme přijeli k boršovské hájence a odtud pokračovali hlouběji do lesa. Tam si nás lesní pedagogové rozdělili do skupin, ve kterých jsme strávili celé dopoledne. K výuce patřily pohybové hry, poznávání zvířat a stromů, předvádění pantomimy „Jak roste les“, ohmatávání záhadných předmětů v pytlících nebo třeba hledání kolíčků na prádlo zavěšených v hustém porostu. Když jsme splnili všechny úkoly lesní výuky, čekal nás plápolající ohýnek a stanoviště pro střelbu ze vzduchovky a z luku. To byla třešnička na dortu našeho poznání, že škola může být i mimo lavice a takhle prima.

Třídní učitelky 2. A a 2. C ZŠ Palackého