logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, milí žáci,
Školní jídelna je z důvodu karantény (COVID-19) v provozu až od 8.4.2021. Všichni mají odhlášenou stravu. Obědy na 8.4. a 9.4. si musí přihlásit ti žáci, kteří je chtějí odebírat. Žádám rodiče o další sledování Edupage s ohledem na možné otevření školy pro 1. stupeň od 12.4.2021.

 Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení -  do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 1.3.2021:

- provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

- provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání......

Dle výše zmiňovaného opatření a nařízení hejtmana PK je škola určena pro vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou – zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví,.........., a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti žáky naší školy. 

Pro děti těchto rodičů bude ŠD v provozu od 7.30 do 15.30 hodin a dle zájmu i školní stravování od 12.00 do 12.30, které je nutné zajistit u vedoucí školní jídelny p. Šedé do 7.30 v pondělí 1.3.2021 na 731449257 nebo sedap@2zsmtrebova.cz.

Výdejní doba do jídlonosičů je od 12.30 do 13.30.  V případě dotazů volejte na tel. číslo  vedoucí ŠJ p. Šedé 731449257.

Pro ostatní děti platí povinnost distančního vzdělávání. 

  Od 1.3. 2021 je nutné, aby žáci nosili v prostorách školy chirurgickou roušku. Dospělé osoby a žáci starší 15 let musí mít
respirátor či jiný ochranný prostředek splňující filtrační účinnost alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 5),

zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. 
Nelze mít roušku vyrobenou doma.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

 Naše úspěchy:

 

Odznak všestrannosti.

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2012  2011

 

 

Hlavní aktuality.

8. 4. 2021

Záložka do knihy spojuje školy.

Již po jedenácté se uskutečnil na naší škole česko – slovenský projekt na podporu čtenářství Záložka do knihy spojuje školy, kdy si žáci českých škol vymění záložky, které vytvořili, s dětmi ze Slovenska. Tentokrát se do projektu zapojilo celkem 940 škol z obou zemí. S naší partnerskou školou ZŠ Jozefa Horáka z Banské Štiavnice jsme vyráběli záložky na téma Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo próze. Sto záložek druháčků a dětí ze 4. A putovalo navzdory koronavirové epidemii do slovenské partnerské školy. Děti si daly záležet – představa, že se  jejich záložka dostane jako dárek tak daleko, většinu z nich nadchla. Žáci ze 4. A, kteří si již druhým rokem dopisují se slovenskými kamarády, přidali do balíčku i dopis s drobným dárečkem a moc se těšili na „luštění“ odpovědí ve slovenském jazyce. Letošní záložky se opět povedly a těšíme se na další formy spolupráce s naší partnerskou školou.

J. Faktorová

28. 2. 2021

Únor 2021 ve školní družině.

Děti v jednotlivých odděleních pracovaly opět individuálně se svými vychovatelkami. Nyní i v nové sestavě, kdy paní vychovatelka Olga Sychrová nám odešla na zasloužený odpočinek po 42- leté práci na naší Základní škole a kdy se nám po mateřské dovolené vrátila paní vychovatelka Jana Tomanová (dříve Péčová), pracujeme nadále tak, aby se děti bavily, vzdělávaly a odpočívaly. I teď nemůžeme jednotlivá oddělení míchat a proto nemohou být oblíbené rekreační středy, kdy se pravidelně stmelujeme do jedné velké skupiny. Prozatím jednotlivá oddělení fungují ve středu do 17:00 hod., ale jen v režimu běžného denního provozu. Paní vychovatelka Petra Skřipská měla se svými dětmi povánoční únorovou besídku, kde si děti rozdaly dárečky, které tu na ně čekaly již od prosince 2020. Také měla masopustní karneval, kde děti při tanečních hrách měly vlastnoručně vyrobené škrabošky. V oddělení paní vychovatelky Vlasty Vágnerové se tvořilo v keramické dílně a u paní vychovatelky Evy Kobylkové děti malovaly akrylovými barvami na kamínky. Nechyběly samozřejmě hry na sněhu, bobování a stavění sněhuláka.

Na závěr děkujeme kolegyni Olze Sychrové za krásnou, dlouholetou práci u nás, za přátelství, podporu a výborné vedení kolektivu vychovatelek.

vychovatelka Petra Skřipská

22. 2. 2021

Valentine’s day.

Den lásky… Někteří lidé tento svátek považují za komerční záležitost, jiní se celý rok těší na to, jak překvapí své milované. Co se o tomto dni učí naši žáci? V hodinách angličtiny obohacují svoji slovní zásobu o „zamilovaná slovíčka“, dozvídají se historická fakta o svatém Valentýnu a jeho úžasném a zároveň tragickém příběhu, pomocí obrázků vyjadřují své postoje a názory, lámou si jazyk 'Quick kiss, quick kiss, quick kiss.'. Díky těmto aktivitám rozvíjeli nejen komunikační dovednosti, ale zábavným způsobem také ty digitální. Vyzkoušeli si brainstorming v aplikaci Mentimeter. Díky WordArtu vytvořili kreativní obrazce plné lásky.

Lots of love!

Tereza Klímová

 

Kristýna Schmidtová (7. C)

11. 2. 2021

Soutěže na ZŠ Palackého v době distanční výuky.

Žáci nadále nezahálejí ani v době distanční výuky.

Dne 28. 1. 2021 se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce online formou prostřednictvím Google Forms.

Výrazného úspěchu dosáhla žákyně 9. B třídy - Veronika Marková, která obsadila 4. místo, pozadu nezůstal ani žák 8. B - Tadeáš Ladra, který se umístil na 11. příčce. Oba si hravě poradili s jazykovými úkoly, zalíbilo se jim i téma slohové práce - Okamžik, na který nechci zapomenout. Dokázali, že se v současné době naučili samostatnosti a tvořivému myšlení.

Miroslava Bazalová
 

2. 2. 2021

Ze života prvňáčků na ZŠ Palackého .

Dne 18. listopadu byl umožněn dlouho očekávaný návrat prvňáčků do škol. Na ZŠ Palackého na děti čekalo nejen učení, ale i trochu zábavy. V krátké době jsme stihli nejen předat dárečky pro staroušky, ale také zabalit malé překvapení rodičům dětí. Slabikář mohli dostat jen ti, kteří zvládli splnit různé úkoly a získat sedm klíčů k záchraně království. Před Mikulášem se ve třídě objevili malí čertíci, které ten den vyučovala čertice Belzebubka. Právě ona jim rozdala i pracovní sešity ke Slabikáři. Vyráběly se ozdoby na vánoční strom před radnicí, který byl potom společnými silami ozdoben. A při vánoční atmosféře linoucí se třídou si děti mezi sebou nadělily dárečky a některé již dostaly i první pero. Právě v tuto chvíli vyvrcholila příprava stopovací hry Hledej poklad, kterou pro své mladší kamarády připravili žáci z 5. D. Všichni prvňáčci poctivě splnili připravené úkoly, i poklad našli rychle, ale někteří z páťáků se jim schovali tak dobře, že hledání všech dalo zabrat. Vše samozřejmě dobře dopadlo. Poklad byl spravedlivě rozdělen mezi všechny děti a na prvňáčky zbyl i míč na hřiště.

Tímto chceme žákům z 5. D poděkovat za zpestření posledního školního dne v roce 2020 a těšíme se na další spolupráci s nimi.

Gabriela Krejčí a žáčci z 1. B

18. 1. 2021

Slavnostní předávání Slabikářů v 1. A.

Na počátku prosince započali žáčci první třídy výpravu na záchranu vánočního andělíčka, který se dostal do spárů zlého čaroděje Nevánočníka. Na děti čekalo pět úkolů, které společnými silami dokázaly úspěšně zdolat. Četly slabiky, psaly počáteční slabiky ve slovech velkými tiskacími písmeny, hledaly stejně znějící tiskací a psací slabiky, a dokonce ani práce s nedokončenými větami nebyla pro ně žádnou překážkou. Zkrátka uplatnily všechny znalosti, které získaly v začátcích prvopočátečního čtení. Dětem se podařilo odemknout všechny dveře, a tak Vánoce nebyly ohroženy. Na závěr každý dostal svého perníkového andílka a hlavně mu byl slavnostně předán Slabikář s upomínkovým listem. Dětem přeji, aby je čtení i nadále bavilo a přinášelo jim jen úsměv na tváři.

Klára Janoušková, třídní učitelka1. A 

11. 1. 2021

ZŠ Palackého rozdává radost podruhé.

Krátce před Vánoci žákyně 7.B a 7.C navštívily nádvoří domova seniorů, kde zazpívaly vánoční písničky a zarecitovaly básně. Pevně věřím, že měla radost nejenom účinkující děvčata, ale i klienti a zaměstnanci, kteří naše krátké vystoupení sledovali z oken svých příbytku. Těším se na další spolupráci a přeji všem klientům i zaměstnancům pevné zdraví a štěstí do následující doby.

Mgr. Monika Šmeráková

8. 1. 2021

Projekt MŠMT.

ZŠ Palackého byla vybrána jako škola pokusná do projektu MŠMT Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace vzdělávání vzdělávací oblasti „Člověk a technika“. Ve spolupráci s katedrou technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se vyučující praktických činností budou podílet na výstupech pokusného ověřování. Díky tomuto projektu se naše škola bude zapojovat do vytváření příkladů dobré praxe, které budou následně zpřístupněny i dalším školám. Výuka pracovních činností bývá na školách mnohdy upozaděna – nepřiměřené počty žáků v hodině, které odporují bezpečnosti práce, malá časová dotace výuky, nevyhovující vybavení dílen, neaprobovaní učitelé, nedostatečné materiálové vybavení. Tento projekt má za úkol zlepšit úroveň poskytovaného technického vzdělávání napříč celou republikou. Vždyť učivo o technice přispívá k rozvoji technického myšlení, zručnosti, tvořivosti a má nezastupitelnou úlohu při volbě dalšího vzdělávání po základní škole a volbě profese.

František Zeman, Petr Felner

1. 11. 2020

ŘÍJEN 2020 v ŠD.

Distanční výuka je v plném proudu i pro děti ze školní družiny. Nicméně před uzavřením školy jsme měli možnost dělat aktivity, které nás bavily a které jsme si všichni užili. Projektový den vychovatelky Vlasty Vágnerové byl úspěšný co do počtu zúčastněných tak i aktivit, které si pro nás v boršovském lese připravili lesníci. Za to jim touto cestou děkujeme. Děti dostaly dárky, vyzkoušely si střelbu lukem, vzduchovkou, plnily úkoly a hlavně si to řádně užily. Také proběhla první Vařečka pod vedením vychovatelky Petry Skřipské. Dělaly se palačinky, které se opravdu povedly. Děti byly moc šikovné a těší se na další lekci. Projekt ,,případ detektiva Maxe“ paní vychovatelky Petry Skřipské se vyvíjí správným směrem. Návštěva ,,Pekla“ byla dobrodružná. Opékání párků a střelba na terč proběhla bez úhony. I přesto, že došlo v rámci přerušení školy k zastavení všech činností, vychovatelky pilně pracují na aktivitách, které chtějí s dětmi podniknout ihned po návratu do škol. Přejeme pevné zdraví a co nejrychlejší návrat do školních lavic……..

                                                                                                                             Za tým vychovatelek Petra Skřipská

 

21. 10. 2020

ZŠ Palackého sází stromky.

Také letos pokračovali žáci ze ZŠ Palackého ve výsadbě stromků na Knížecí louce. Dne 9. 10. 2020 se třída V. C sešla s panem Sopouškem z Českého svazu ochránců přírody a pod jeho vedením zasadila sazenice listnatých stromů. Nově vysazené olše se napojily na řadu loni vysazených stromků. Byli jsme rádi, že i loňská výsadba se ujala a přečkala zimu. V době velké kůrovcové kalamity v lesích ČR je každá pomoc při výsadbě nových stromků velmi potřebná. Na tuto akci chceme navázat besedami v hodinách prvouky na téma ochrany našich lesů.

Mgr. Petr Hrdina

5. 10. 2020

ZÁŘÍ 2020 v ŠD.

Tak začátek školního roku máme úspěšně i zdravě za sebou. Naše družina opět zažívá dobrodružství. Vyrazili jsme všichni na plavbu, která nás má obohatit, naučit nové věci…..Opět v hlavní roli máme naše společné rekreační středy, které jsou obzvlášť pikantní. Běh ŠD jsme zahájili seznamovacími hrami v parku u muzea. I přesto, že nás bylo kolem 100 dětí, vše proběhlo na výbornou. Prvňáčci jsou šikovní začátečníci a naší druháci, třeťáci i čtvrťáci jsou jim velkou oporou. Protože bylo září docela hřejivé, vyrazili jsme hromadně na hřiště, kde jsme měli vodní hrátky. Plnily se úkoly zaměřené na vodu. Děti nosily kelímky s vodou na hlavě, střílely injekční stříkačkou na vršky, přelévaly vodu nad hlavou……… Následovala drakiáda. Sice bez větru, ale i tak jsme si to všichni užili. Paní vychovatelka Petra Skřipská má pro své děti celoroční projekt na téma:  Případ detektiva Maxe. Děti budou plnit různé úkoly spojené s detektivní prací, sbírat body a řešit opravdový případ. Odměnou bude velké překvapení v podobě chaty Barborky!! Těšíme se na říjen……..

                                                                                                 

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

5. 9. 2020

REPUBLIKOVÉ FINÁLE OV (SAZKA OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ) 2. - 4. 9. 2020.

Vicemistři České republiky v desetiboji pro rok 2020 pochází ze ZŠ Palackého, Moravská Třebová.

Jedenácté republikové finále Odznaku všestrannosti, jež je vyvrcholením Sazka Olympijského víceboje a zároveň součástí Evropského týdne sportu, proběhlo za účasti 123 škol již pošesté v krásném areálu VUT Brno od 2. do 4. září. Celé akce se zúčastnilo na 50 olympioniků jak aktivních, kak i těch z řad Českého klubu olympioniků. Naše žáky po celý závod podporovala tenistka Adriana Gerši.

Republikové finále přesto bylo letos jiné než obvykle. „Především nás mrzí, že účastníkům nemohli přijít fandit ani rodiče, ani kamarádi a spolužáci. Učitelé měli tento rok složitější organizaci s účastí svých žáků,“ řekl Richard Adamec, šéf Sazka Olympijského víceboje.

Žáci naší školy v nabité konkurenci nejlepších vícebojařů neztratili a zúročili dvouměsíční intenzivní přípravu.

Družstvo, ve složení: Kristýna Schmidtová, Lucie Brdíčková, Julie Klímová, Gréta Zemanová, Bruno Zeman, Matěj Šimon, Marek Vavřín, Štěpán Škrabal, bojovalo od prvních disciplín o medailové pozice.

V konečném zúčtování jsme obsadili krásné druhé místo v ČR s celkovým počtem 43 694 bodů.

Medaile si odvážíme i z  kategorie jednotlivců.

O dvě druhá místa se postarali v ročníku 2010 Dita Václavíková a v ročníku 2006 Bruno Zeman.

Dále naši školu a město Moravská Třebová úspěšně reprezentovali: Ondřej Klíč, Magdalena Krejčí, Veronika Kasalová, Jolana Krejčí, Jakub Vlček.

V neposlední řadě musíme poděkovat rodičům za podporu po dobu celé přípravy dětí i za famózní přivítání při návratu do Moravské Třebové.

 

Kompletní výsledky.

 

Fotografie EduPage 1. den 2. den

 

Fotografie Sazka Olympijský víceboj.

 

Videa:

  

 

R. Cápal, V. Schmidtová

29. 8. 2020

Školní jídelna

Vážení strávníci,

 

od úterý 1. 9. 2020 jsme nuceni přistoupit k omezení doby výdeje obědů do jídlonosičů od 11:15 – 11:40 a od 14:00 – 14:15 hodin. Toto omezení platí i pro bývalé zaměstnance ZŠ a klienty Charity Mor. Třebová. Od 11:45 hodin už bude probíhat výdej obědů pouze pro žáky a zaměstnance školy.

 

Děkujeme za pochopení.

26. 8. 2020

Provoz školní družiny na rok 2020/2021.

DNE 1. 9. 2020 JE PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 7:00 DO 15:00 HODIN!!!!!!

 

Žáci prvních tříd dostanou přihlášku do ŠD 1. 9. 2020 již před vstupem do školy, tedy před budovou školy. Příslušnou přihlášku zájemcům předá třídní učitelka společně s vychovatelkou ŠD.

 

Zájemci o docházku do ŠD druhých, třetích a čtvrtých ročníků  si přihlášku vyzvednou dne 1. 9. 2020 u paní vychovatelky, která bude mít službu u hlavních dveří do ŠD (u jídelny) v době od 7:00 do 10:00 hodin!!!

 

ŘÁDNĚ VYPLNĚNÉ (podle vzoru) PŘIHLÁŠKY doneste hned následující den příslušné vychovatelce.

Podmínkou pro přijetí dítěte do ŠD je pravidelná docházka minimálně 4x v týdnu.

vzor přihlášky      vzor přední strana přihlášky      vzor zadní strana přihlášky

9. 6. 2020

Provoz kanceláře školní jídelny.

Do prázdnin každý pracovní den od 7 do 11 hodin.

 

Provoz kanceláře ŠJ v době prázdnin:

1.- 3. 7. 2020 8 – 10 hodin.

7. - 10. 7. 2020 8 – 10 hodin.

17. – 21. 8. 2020 8 – 12 hodin.

24. – 28., 31.8.2020 8 – 12 hodin.

25., 27. 8 - út, čt 13 – 15.30 hodin.

 

Rodiče budoucích prvňáčků si musí přijít koupit čip – 120 Kč, i když přihlášku již odevzdali !!! Bez čipu nepůjdou přihlásit obědy !!!