logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

 

Preventivní antigenní testování od ledna 2022

Od ledna pokračuje preventivní antigenní testování. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor.

Pravidla pro antigenní testování a trasování ve školách – informace pro rodiče (zde)

Hybridní výuka probíhá ve třídách, kde je více než 50% žáků v karanténě. Jedná se o kombinaci prezenční a distanční výuky naráz v jedné hodině. Tato výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu. Žáci přítomní ve škole budou ve třídě vyučováni pedagogem, který současně povede výuku online s dětmi, které jsou doma. V situaci, kdy není možné z personálních důvodů možné zajistit aprobované suplování (onemocnění vyučujícího), online výuka neprobíhá.
V okamžiku, kdy bude v karanténě méně než 50% žáků, hybridní výuka končí. Probíhá pouze výuka prezenční. Děti v karanténě jsou omluvené a je jejich povinností si zameškané učivo doplnit. Pedagogové se budou i nadále snažit poskytovat studijní podporu v míře odpovídající okolnostem - např. umožní sledování výuky online, zařadí žáky na doučovací hodiny, umožní konzultace žáků…

Školní stravování. Pokud je někdo v karanténě a nechce odebírat obědy, nemá automaticky odhlášené obědy. Je nutné obědy odhlásit. V případě, že je žákům nařízena karanténa a žáci se zúčastní online výuky, tak mají tito žáci nárok na státní příspěvek na stravování. Oběd si však nemůže žák vyzvednout osobně, ale může ho vyzvednout jiná pověřená osoba do jídlonosiče. Pokud je žák nemocen nebo pokud se nezúčastní výuky, tak tento nárok na příspěvek nemá.

V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností neváhejte kontaktovat třídní učitele popřípadě vedení školy.

 Naše úspěchy:

 

Odznak všestrannosti.

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2020 2019 2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011

 

REPUBLIKOVÁ FINÁLE

2012  2011

 

 

Hlavní aktuality.

27. 12. 2021

Vánoční eTwinning.

Žáci 7. C se stali eTwinnery, účastníky mezinárodního virtuálního projektu Vianoce okolo nás a medzi nami, díky němuž prožili vánoční čas s partnery z českých a slovenských škol. V průběhu projektu žáci rozvíjeli mediální gramotnost, digitální kompetence, navíc také poznali vánoční zvyky partnerů. Na společném online setkání si společně zazpívali české, slovenské a anglické vánoční koledy. A co říkají žáci? „Mezinárodní spolupráce nás baví!“

Tereza Klímová

Christmas baking.

Poslední hodinu angličtiny před vánočními prázdninami si naše dívčí skupina zpestřila výuku tím, že jsme pekly. Ne tedy cukroví, ale pizza šneky.
Pokud si chcete upéct naši oblíbenou dobrotu, here is the recipe.
You will need ketchup, cheese, salami or bacon, pizza spice, 1 egg, salt and dough.
1) Put the ketchup on the dough.
2) Put the cheese on the ketchup layer.
3) Add some pizza spice and salt.
4) Roll the dough.
5) Cut the rolled dough with a knife.
6) Put the egg mixture on „snails“.
7) Bake it in the oven for 180°C for 20 minutes.
8) Enjoy!

K. Schmidtová, K. Klíčová, A. Růžičková, S. Pálková – 8. C

23. 12. 2021

Prosinec, konec roku 2021 v ŠD.

Měsíc vánočních příprav, adventu, měsíc, který jsme i my v ŠD věnovali vzájemnému obdarování, výrobě dekorací a někde i samotným besídkám. Pracovalo se na andílcích v keramické dílně, na výzdobě družinových oken a stromečku na chodbě. Peklo se vánoční cukroví ve cvičné kuchyňce. Zhlédli jsme vánoční strom na našem náměstí, kde jsme si nezapomněli zakoupit dětský punč s gumovými medvídky. Mezi naše letošní zdařilé výrobky, které si děti odnesly domů, patřily např. svícny ze sklenic, sněhuláčci z ponožek, vánoční stromečky z nití, andělíčci z keramiky a další vychytávky, které byla radost tvořit.

Nezapomněli jsme i na pravidelné provětrání. Chodili jsme hlavně na procházky a také nám sněhová nadílka umožnila bobování a stavění sněhuláků. Paní vychovatelky statečně bojovaly se zdravotními neduhy, které profesionálně zvládly. A tak i ony si zaslouží prožít vánoční čas v klidu, ve zdraví a rodinné pohodě. S dětmi budou v pracovním i přátelském nasazení opět v plné polní po prázdninách. A i ony přejí všem krásné, šťastné a hlavně zdravé Vánoce. Nejen dětem, ale i rodičům, prarodičům, tetám, strýcům a všem svým kolegům, uklízečkám, kuchařkám i děvčatům v kanceláři.

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

19. 12. 2021

,,Páťáci na návštěvě u deváťáků."

18. a 19. 11. jsme my, páťáci, navštívili 2. stupeň. Podívali jsme se, jak probíhají hodiny fyziky, chemie, přírodopisu a robotiky, které nás čekají ve vyšších třídách. Každá třída byla rozdělena do skupinek. Byla pro nás připravena stanoviště, kde jsme si mohli vyzkoušet různé zajímavé a poutavé pokusy. Ve fyzice jsme např. měli zapojit elektrický obvod se žárovkou, zkoušeli magnetismus a výbuch sopky. V přírodopisu jsme poznávali živočichy, horniny a seznámili se s mikroskopem. Na robotice jsme skládali různé stavebnice a každý pak od p. učitele dostal malou hračku vytisknutou na 3D tiskárně. Chemie byla plná překvapivých pokusů – s balonkem či jak si vyrobit tajné písmo. Vše pro nás připravily paní učitelky M. Šmeráková, A. Cápalová, J. Knödlová a pan učitel P. Felner se svými žáky z 9. tříd.

Tímto vyučujícím a jejich žákům děkujeme za úžasně připravený dopolední program na 2. stupni.

Žáci 5. B

ZŠ Palackého rozdává radost.

I v letošním roce se žáčci 2. tříd přidali k charitativnímu projektu Eviklubu „Šití od srdce, tam kde pomůže 2021“.

Každý rok děláme radost v jiném kraji ČR. Začalo se krajem Pardubickým a obdarovaní byli nemocní staroušci na LDN zde v Mor. Třebové, letos poputují dárečky do OOP Dvorce a LDN Albrechtice. Posíláme svícínky, andílky, zdobené krabičky s překvapením a přáníčka. Touto cestou bychom jim chtěli ukázat, že na ně nemyslí jen jejich rodina, ale i my všichni. Snad se nám podaří zahřát jejich srdíčka a vykouzlit úsměv na tvářích v tomto předvánočním čase.

Tímto také děkujeme E. Kubínové a Eviklubu za možnost spolupráce a těšíme se zase za rok.

Gabriela Krejčí

2. 12. 2021

Školní družina - listopad.

Norsko se táhne jako nudle ve tvaru kapky podél celého západního a severního pobřeží Skandinávského poloostrova. To samozřejmě naše dětí ze školní družiny vědí, neboť v tomto měsíci jsme se vydali v rámci celodružinové hry -,,Cestujeme po Evropě“, právě tímto směrem a vstřebávali jsme ty nejzajímavější informace právě o tomto království. Děti nosily do ŠD materiály, jako co je nejoblíbenější jídlo v Norsku, kdo jsou to Trollové a jaké je hlavní město…..

V rámci dalších činností se tvořily ve všech odděleních přírodní mandaly. A povedly se, jak je vidět na fotografiích. Děti paní vychovatelky Skřipské, navštívily školní bazén, kde měly hlavně volnou zábavu a to se jim opravdu líbilo. Chodba školní družiny se prokouzlila do podzimních barev, děti malovaly obrázky s konkrétní tématikou. Následně těmito výtvory vyzdobili všechna oddělení. Tento měsíc dětem v naší ŠJ chutnaly nejvíce špagety. A co se peklo ve cvičné kuchyňce? Šneci. A že se povedli.

A protože se blíží Vánoce, čas, který je dětem nejbližší, paní vychovatelky nelenily a pustily se do přípravy jak na besídky, tak i na výzdobu, výrobu a samotný program na měsíc prosinec……

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

Po stopách pamětníků.

V úterý 23. 11. 2021 navštívily 8. a 9. ročníky kinosál muzea, aby nahlédly do vzpomínek těch, co přežili válku. Celým programem nás provázela paní Lenka Kořínková z organizace Post Bellum. Dovolím si uvést, že ne jednomu člověku ukápla slza. Bylo to velmi emotivní. Myslím, že si zdaleka nedokážeme představit, jaké to tenkrát bylo. Děkujeme paní Kořínkové i organizaci Post Bellum za nezapomenutelný zážitek.

Barbora Vilímková 9.B

17. 11. 2021

Stop drogám!

Dne 10. 11. 2021 jsme společně navštívili protidrogový vlak. Myslím, že mnozí z nás čekali něco úplně jiného, než jsme zažili. Avšak tato exkurze mile překvapila. Celou exkurzí nás provázel zajímavý dotazník, identická atmosféra, film a velmi příjemná paní průvodkyně. Nesmím vynechat věznici, kterou jsme si mohli vyzkoušet. Děkujeme za poučnou exkurzi!

Barbora Vilímková 9.B

Vítězství v literární soutěži.

Žáci 7. C, Adam Navrátil, Tomáš Křívánek a David Kakiš, se zúčastnili literární soutěže „Máme rádi zvířata a stromy", kterou k oslavě světového Dne stromů a Dne zvířat vyhlásila Ekoosvěta. Zadání znělo napsat bajku za dodržení všech jejích zásad. Chlapci svým příběhem o mravenci a slůněti předčili 30 účastníků soutěže a obsadili tak první místo. Odměnou jim byly knižní poukázky a čtyřlístky k vypěstování. Ponaučení, které přinesla vítězná bajka zní: „Není podstatné, jak je kdo velký a jakou má sílu, pomoct může každý."

Bajku si můžete přečíst zde

Tereza Klímová

Den válečných veteránů.

Ve čtvrtek 11. listopadu se žáci IX. C účastnili pietní vzpomínky k ukončení první světové války a ke Dni válečných veteránů. Tento akt se konal u pomníku padlých na Rybním náměstí za účasti žáků VSŠ a VOŠ Ministerstva obrany v Moravské Třebové, nejvyšších představitelů našeho města a dalších mnoha návštěvníků. Citlivý projev k přítomným pronesl válečný veterán – plukovník v. v. Alfons Tomášek. Jsem přesvědčen o tom, že žáci při vyjadřování úcty padlým pocítili národní hrdost a respekt k válečným veteránům, jimž vděčíme v historii za mnohé.

František Zeman

Spolupráce s ISŠ.

Ve středu 10. listopadu zavítali vybraní žáci v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II do dílen Integrované střední školy Moravská Třebová. Pod vedením zkušených pedagogů si naši žáci vyzkoušeli řadu manuálních činností směřujících k osvojení si povědomí o práci nezbytných řemeslnických profesí. Děkujeme ISŠ za podporu a rozvoj polytechnického vzdělávání ve spolupráci základní a střední školy.

František Zeman

11. 11. 2021

Čtení pro radost.

10. listopadu žákyně z osmých tříd navštívily domov seniorů. Setkání nám všem udělalo velkou radost. Klienti si poslechli vybrané pohádky a jejich spokojenost nešla přehlédnout. Moc děkuji Barušce, Evičce, Nikolce a Zuzance za účast. Těšíme se na další setkání, která zahřejí u srdce.

Mgr. Monika Šmeráková

Halloween na 2. ZŠ.

Sáhnout do pytlíku s chmýřím metlice? Hádat název čarodějného koření? Připravit kouzelný lektvar? Udělat z plyšáka mumii nebo vyluštit strašidelné zaklínadlo? A proč ne, když jsme si chtěli užít tu správnou halloweenskou atmosféru.

Poslední den podzimních prázdnin nás naladil na tajemnou notu a my se vlastně rádi trochu bojíme. Babičky tomu nerozumí, tak jsme s nimi o víkendu zapálili dušičkovou svíčku, ale pak jsme se už těšili, jak se oblékneme do kostýmů upírů, duchů, zombie, kostlivců… a budeme se bavit.

Děkujeme, že jsme mohli. Bylo to super!

L. Čápová

Sbírám, sbíráš, sbíráme.

Děkuji za vaši snahu a píli při sběru víček a elektrozařízení. Víčka posloužila na pomoc potřebným. Přednostně děkuji paní Bohatcové, která převoz víček umožnila. Sběr víček je ukončen, o případné změně vás budeme informovat.

Mgr. Monika Šmeráková

ZŠ Palackého ve Stolístku.

Na začátku listopadu se naši šesťáci v rámci EVVO zúčastnili programu na téma biokoridory a biocentra v centru environmentální výchovy Stolístek. Žáci využili vnitřního i venkovního programu, který byl záživný a naplňující pro ducha i tělo. Rádi se budeme dál obohacovat prostřednictvím venkovních aktivit.

Mgr. Monika Šmeráková

4. 11. 2021

Školní družina - říjen.

Není nic krásnějšího než podzimní paleta barev. My si z té palety utrhli to nejkrásnější a tvořili jsme. Vyráběli jsme zvířátka z kaštanů, stonožky a podzimníčky z listí a v rámci Dne stromů, který se konal 20. 10., oddělení vychovatelky Petry Skřipské vykouzlilo překrásný strom u zámku. Oddělení vychovatelky Jany Tomanové se podílelo na velké tvorbě komiksů a úsměvů. Její děti se zúčastnili celorepublikové soutěže pro Albi, kde získali za své výtvory 1. místo a my jim všem samozřejmě GRATULUJEME!!! Jejich oddělení bylo ve znamení návštěvy STOLÍSTKU – centra environmentální výchovy. Tématem bylo dřevo a práce s ním. Cestovali jsme po Evropě. A tak jsme se rozhodli celá družinka virtuálně navštívit Rakousko. Povídali jsme si o historii této země, seznámili jsme se s W. A. Mozartem a jeho hudbou, tvořili jsme koláže. V kroužku Vařečky jsme s dětmi pekli Papouškův koláč. A povedl se. Chutná nám nejen ve cvičné kuchyňce, ale také v jídelně. V měsíci říjen pro děti byl nejoblíbenějším obědem ,,těstoviny s mákem“. Věříme, že v dalším měsíci zažijeme nová dobrodružství. Těšíme se….

Za tým vychovatelek Petra Skřipská

2. 11. 2021

DOBRODOŠLI U HRVATSKU…

… aneb vítejte v Chorvatsku. Díky projektu Erasmus+ Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi se 12 žáků z osmého a devátého ročníku ve třetím zářijovém týdnu vydalo poznávat kulturní a přírodní dědictví a prohlubovat přátelství do oblíbené destinace Čechů, do Chorvatska. Nejen, že se žáci vykoupali v moři, ale poznali také „skrytá“ zákoutí této země, a to oblast vnitrozemského regionu Slavonie, konkrétně město Daruvar, které je centrem Čechů žijících v Chorvatsku.
Ve škole je uvítali chorvatští kamarádi společně s jejich vyučujícími a paní ředitelkou. Poté se přesunuli na právě probíhající přehlídku národnostních menšin, kde měli možnost vyzkoušet si gastronomické speciality a také zhlédnout představení národních tanců. Pro žáky byla připravena dílna tvořivé dramatiky, kde formou hry trénovali řečové a dramatické dovednosti, které určitě využijí při závěrečné divadelní přehlídce, která proběhne v závěru projektu.
Všichni byli překvapení prohlídkou českého centra – Svazu Čechů, novinového a knižního vydavatelství Jednota, České školky Ferdy Mravence a České základní školy Jana Amose Komenského. Žáci se seznámili i se stinnými stránkami této oblasti. Ve vesničce Ivanovo Selo pocítili stále přetrvávající atmosféru domovinské války, která probíhala před 30 lety.
Jedním z cílů tohoto setkání bylo prezentování jednotlivých zemí a zajímavostí o nich. Naši žáci si připravili geografické, historické a kulturní zajímavosti o České republice. Do této aktivity se zapojili i slovenští partneři, avšak bohužel pouze virtuálně.
Dále žáci prozkoumávali turistické oblasti Chorvatska. Národní park Plitvická jezera a přímořské město Zadar, kde při šplouchání moře poslouchali unikátní mořské varhany. Poslední zastávkou byl rodný dům a muzeum světového vynálezce Nikoly Tesly.
O týden později na tato místa zavítali vyučující ze ZŠ Palackého v doprovodu kolegů z Banské Štiavnice, kteří se zde vzdělávali v oblasti tvořivé dramatiky.
Delegace českých a slovenských učitelů také navštívila radnici, kde byli přijati paní místostarostkou.
Jak žáci, tak učitelé si z těchto výjezdů odnesli mnoho dojmů, zážitků a také obohacujících zkušeností. Těšíme se na další setkání, které proběhne u nás, v Moravské Třebové.

Tereza Klímová

Den stromů.

Dne 20. 10. na naší škole proběhl Den stromů. Žáci se seznámili s dílem Muž, který sázel stromy od Jeana Giona, následně probíhaly diskuse, jak by mohly děti napomoci k ochraně stromů a lesů. Pojďme se všichni vrhnout na přečtení téhle útlé knihy a zamyslet se nad problematikou kácení lesů!

Mgr. Monika Šmeráková

Žáci ze ZŠ Palackého byli pasováni do stavu čtenářského.

Ve středu 22. 9. se všichni naši druháčci zúčastnili slavnostního obřadu pořádaného Městskou knihovnou – Pasování do stavu čtenářského. Slavnostní pasování s předáváním čtenářského průkazu proběhlo v koncertním sále ZUŠ za účasti rodičů a příbuzných, kteří kromě celého ceremoniálu zhlédli i krátké vystoupení žáčků. Dětem se představil i Ladislav z Boskovic s chotí, po kterém je pojmenovaná naše knihovna. Nás těší, že v době plné moderní technologie pro některé děti díky tomuto aktu kniha neztratí své kouzlo a děti si prožijí mnohé ve své fantazii a s knihou v ruce.
Tímto bychom pracovnicím knihovny chtěli poděkovat za práci při přípravě pasování a těšíme se na návštěvu v knihovně a první půjčené knihy.

Třídní učitelky a žáci 2. tříd

24. 10. 2021

Závěr projektu ‚Food is our common ground‘ na ZŠ Palackého.

Ve dnech 21. - 23. září proběhlo poslední setkání žáků v rámci projektu Erasmus + (Jídlo je to, co máme společné). Celý projekt započal v září roku 2019 na naší základní škole a v únoru následujícího roku pokračoval v polské obci Truskolasy. Vzhledem ke zhoršující se koronavirové situaci a uzavření hranic se projekt pozastavil a španělská obec Castellar de la Fronteranaše, polské a slovenské děti v květnu již nepřivítala. Španělé projekt nakonec opustili. Po dlouhých měsících svitla naděje, že by mohlo dojít k závěrečnému výjezdu, avšak dění u našich zahraničních sousedů příznivě nedopadlo, a tak se naši žáci společně se svými polskými a slovenskými vrstevníky tváří v tvář nepotkali. Třídenní setkání nakonec tedy proběhlo virtuálně. Žáci nejprve představili sami sebe, svou školu a město. Poté prezentovali tradice a zvyky spadající do jarního a letního období a především pokrmy, které jsou s těmito ročními obdobími spjaty. Prezentace byly doplněny různými zábavnými a pohybovými hrami a online kvízy, které otestovaly, co si děti zapamatovaly. Nejzajímavější částí jistě byly přípravy jídel podle receptů každé země. První den jsme si společně uvařili slovenské halušky, druhý den jsme upekli polský moučník v podobě jablečného koláče a třetí den žáci udělali tvarohové jahodové knedlíky podle našeho receptu. Angličtina se v tomto projektu stala komunikačním jazykem vhledem k různorodosti zapojených zemí. Dohromady se na celém projektu podílelo 20 žáků naší školy. Dovolím si za všechny zúčastněné poděkovat partnerské škole v Banské Štiavnici za možnost být součástí. Všichni si odnášíme spousty zajímavých zkušeností a především nezapomenutelné zážitky.

Cílem celého projektu se bylo v rámci vzájemných mobilit seznámit s kulturním a historickým dědictvím partnerských měst a zemí. V tomto případě to, co nás spojuje, bylo jídlo. Prostřednictvím objevování tradičních jídel, jejich příběhů a historických souvislostí, které ovlivňují výrobu lokálních surovin, jsme poznávali naše regiony a jejich historii. Prezentovali jsme regionální tradice, zvyky a především pokrmy spojené s daným ročním obdobím. Doprovodný program přibližoval také kulturní památky daných zemí.

A jak hodnotí poslední setkání v rámci projektu naši zúčastnění žáci?

‚I liked the whole week with friends from Slovakia and Poland. I learned a lot about their schools, towns and spring and summer traditions and food. I liked halušky with brynza and Slovak games.‘

Oliver Trefil (5. A)

‚I really liked our presentations. We cooked strawberry dumplings with ‚tvaroh‘ cheese. I really liked our team. The teachers were very kind and they had a lot of patience with us when we were learning our English texts.‘

Ladislav Kotoulek (5. A)

‚It was great. I learned how to cook halušky, applepie and strawberry dumplings and I also learned a lot of English words. I made new friends and I didn’t have to study J. It was just great!!!‘

Beata Smékalová (5. A)

‚I really liked this project. I also enjoyed cooking. I worked well witht he other students. I liked everything we cooked and baked. I learned new English words. I think I can speak English better.‘

Petra Hanáčková (6. C)

Klára Janoušková, ZŠ Palackého

14. 10. 2021

Školní družina - září.

První měsíc školní družiny máme úspěšně za sebou. Děti z prvních tříd se plně zapojily do našich aktivit. Zvládli jsme seznamovací hry, které byly v místním parku, vyráběli jsme z přírodních materiálů, navštívili jsme cvičnou kuchyňku, kde jsme dělali hamburgery. Zahájili jsme celodružinovou hru v rámci rekreačních střed, kde první cestovatelskou etapou bylo naše sousední Slovensko. Seznámili jsme se s jeho historií, památkami, naučili jdme se slovíčka a plnili jsme úkoly. Procházky a hřiště jsou vždy nedílnou součástí venkovního provětrání všech dětí. Počasí nám přálo a doufáme, že sluníčka užijeme i v dalším měsíci.

11. 10. 2021

Sázení stromků na ZŠ Palackého.

Žáci IV. B ze ZŠ Palackého se dne 7. 10. 2021 zúčastnili výsadby stromů. V rámci akce Vysaď strom jsme se letos sešli za areálem tenisových kurtů v Moravské Třebové.

Pod vedením pana Sopouška z Českého svazu ochránců přírody žáci zasadili sazenice listnatých stromů. Podobně jako na Knížecí louce i zde dochází k postupné rekultivaci krajiny. Doufejme, že vysázené stromky přečkají zimní období a budou dále růst. Každá nová výsadba stromků pomáhá v boji proti kůrovci a znečištění krajiny průmyslovými zdroji.

Na tuto akci chceme navázat loni nerealizovanými besedami v hodinách přírodovědy na téma ochrany našich lesů.

Mgr. Petr Hrdina

28. 9. 2021

ERASMUS SPOJUJE.

ERASMUS SPOJUJE aneb rozhovor s Terezou Klímovou o mezinárodní spolupráci.

ERASMUS+ V CHORVATSKU.

Od 12. do 16. září se 12 vybraných žáků z osmého a devátého ročníku zúčastnilo mobility žáků v rámci projektu Erasmus+ v chorvatském Daruvaru a Zadaru. Toto setkání neslo název Kulturou ke společným zážitkům. A že jich bylo mnoho, o tom se můžete přesvědčit díky Viole Palánové z 8.B.
Moje dojmy z pobytu v Chorvatsku

Do Daruvaru, kde jsme trávili většinu našeho pobytu, jsme dorazili kolem desáté hodiny ranní. Vyčerpaní po dlouhé cestě jsme byli rádi, že se můžeme projít a nadýchat čerstvého vzduchu. Po vydatném obědě jsme vyrazili k Českému národnímu domu, kde na nás čekali naši chorvatští přátelé. Byla to legrace, protože jsme se styděli spolu mluvit. Vydali jsme se na místní stadion, kde se konala přehlídka národních menšin. Byly tam stánky, kde jsme mohli ochutnat jídlo, které se dělá např. v Srbsku, Maďarsku, Rakousku, ale já strávila nejvíc času u stánku s českými jídly. Zhlédli jsme různá vystoupení, při nichž lidé měli oblečené kroje a tančili nebo zpívali. Bylo to moc hezké. Jakmile celý program skončil, šli jsme do české základní školy, kde nás uvítali chorvatští kamarádi nacvičeným vystoupením, které se jim vážně povedlo. Zde jsme se všichni trochu rozmluvili a začala se obnovovat staronová přátelství.

Druhý den jsme si prohlédli české centrum – Svaz Čechů, vydavatelství Jednota, školu a okny z venku i školku. Nejvíce mě zaujala Jednota, protože to je název jejich českého časopisu, a já si myslela, že to bude obchod. Mají moc krásnou školu, líbí se mi, jak jsou všude květiny, je to pak takové útulnější. Po obědě jsme si šli prohlédnout Daruvar. Po celou dobu nás provázel pan učitel z české školy. Dozvěděla jsem se, že Daruvar znamená v překladu město jeřába a že je to tam zajímavé hlavně kvůli teplým pramenům. Měli jsme možnost jeden z těchto pramenů i ochutnat. Prošli jsme si zámek a jeho okolí. Asi to budu vychvalovat už moc ale ono je to tam všude moc krásné. Večer jsme prezentovali prezentace o ČR, Chorvaté měli prezentace o Chorvatsku, a dokonce jsme se spojili i s přáteli ze Slovenska, kteří si pro nás připravili prezentace o jejich zemi.

Třetí den jsme vyrazili do Ivanova Sela, kde jsme se byli podívat v takovém starém domečku se stodolou. Mohli jsme tam vidět, jak tam žili v dřívějších dobách a připadalo mi to i dost podobné jako u nás. Odpoledne jsme měli tvořivou dramatiku s Chorvaty. Tohle byla velká legrace. Dělali jsme různá hlasová cvičení a pak jsme hráli hry. Hrozně jsem si to užila, i když chvilkami jsem se cítila dost trapně. Večer přišla ta osudná chvíle, na kterou všichni čekali – DISCO ve škole. Spousta lidí netancovalo, hlavně našich, ale jakmile zhasla světla, tak se to rozjelo. Já jsem ke konci skončila v šatně se dvěma děvčaty a hrozně dlouho jsme si povídaly. Probraly jsme úplně všechno od jídla, ke škole, až k nářečí a pohádkám. Třeba mě nikdy nenapadlo, že by někdo neznal sladké špagety.

Další den jsme ráno nasedli do autobusu a vydali se směr Plitvická jezera. Samotná jezera moje očekávaní nezkazila, ba naopak byla milionkrát krásnější, než jsem si mohla jen zdát, a naprosto rozumím tomu, proč o nich některá z chorvatských učitelek prohlásila, že podle ní je to nejkrásnější národní park na celém světě. Po projížďce lodí jsme jezera opustili a vydali se do Zadaru na hotel. Po příjezdu do Zadaru jsme se ubytovali na tom nejkrásnějším hotelu, co jsem kdy viděla a vyrazili na večeři a poté k moři. Prošli jsme si pobřeží a pak spokojeně ulehli do postelí a usnuli.

Poslední den nás čekala prohlídka Zadaru s chorvatskou průvodkyní, které jsme nerozuměli skoro vůbec. Jedna paní učitelka řekla, že bude naší překladatelkou, a za to jsem jí moc vděčná jinak bych nevěděla vůbec nic. Poslední zastávkou před cestou domů bylo muzeum Nikoly Tesly. Po příjezdu dospělo spoustu z nás k velkému objevu, že Nikola Tesla je muž a ne žena, jak si někteří mysleli.

A pak přišla ona smutná chvíle loučení. Spoustě holkám tekly slzy. Proběhlo dojemné objímaní, společná fotka, a dokonce jsme si i zatancovali. Poslední úsměvy a poslední mávání a vtípky. Odnesla jsem si spoustu zážitků, ale hlavně mám nové přátele a svým způsobem i rodinu. Tyhle vzpomínky nikdy nezapomenu a doufám, že ještě dlouhou dobu zůstaneme s chorvatskými kamarády v kontaktu. Nemůžu se dočkat, až se v březnu uvidíme, protože mi hrozně chybí. Byla to jízda.

Viola Palánová

14. 9. 2021

Republikové finále Odznaku všestrannosti.

Atletický stadion VUT Brno hostil od druhého do čtvrtého září účastníky 12. republikového finále. Této tradiční akce se letos účastnilo 73 družstev a naši žáci se v takto početné konkurenci neztratili. Po urputném boji, kdy se pořadí týmů měnilo po každé disciplíně, jsme obsadili výborné šesté místo. Neztratili jsme se ani v soutěži jednotlivců, kdy se Thea Trnková umístila na třetím místě.

Družstvo startovalo ve složení:

Thea Trnková - 3. místo mezi jednotlivci ve své kategorii

Gréta Zemanová - 14. místo

Kristýna Schmidtová - 6. místo

Lucie Brdíčková - 25. místo

Ondřej Klíč - 5. místo

Radovan Šimon - 12. místo

Jakub Vlček - 8. místo

Štěpán Škrabal - 7. místo

Žákům patří poděkování za předvedené výkony a celoprázdninovou přípravu. V neposlední řadě stejná pochvala patří i Kristýně Klíčové a Dominiku Vavřínovi za absolvování prázdninových tréninků.

Každý z účastníků, který dosáhl svými výkony na Odznak všestrannosti určité úrovně, si odnesl z atletického stadionu VUT odznak ze speciální edice k letošnímu republikovému finále s vyobrazením bronzové lyžařky z Vancouveru 2010 Šárky Strachové.

Kromě sportování si děti mohly užít zábavu i v BeActive vesničce.

Tradičně proběhla i exhibice olympioniků za účasti tenistky Lucie Šafářové, lukostřelkyně Marie Horáčkové nebo dráhového cyklisty Tomáše Bábka.

Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

Proč navštěvovat naši školní družinu.

 

Vážení rodiče a milí žáci, nabízíme vám motivační důvody, proč navštěvovat právě naši ŠD

 • Jsme školní družina, která využívá velké, moderní prostory.
 • Máme k dispozici 6 oddělení, která jsou pod vedením kvalifikovaných vychovatelek.
 • Kapacita ŠD je až 170 dětí a je určena pro děti prvních až pátých tříd.
 • Pravidelný provoz ŠD je od 6:00 – 9:00 hod., od 11:45 – 16:30 hod.
 • Děti se mohou účastnit rekreačních střed, které jsou v duchu jedné celistvé party.
 • Rekreační středy se nově povedou pod tématem celoročni hru s názvem ,,Život na planetě Zemi“.
 • Nedílnou součástí ŠD bude taneční klub, kde se děti pod odborným dohledem budou věnovat různým moderním  tanečním stylům ( hip-hop, street dance, disco show dance…)
 • Další kroužek při ŠD bude Vařečka, kde se děti budou učit základy vaření, příprava pokrmů jako jsou hamburgery, palačinky, nepečený dort, atd….
 • Máme k dispozici školní bazén, tělocvičnu a veřejné sportoviště, které je hned za budovou školy.
 • Pravidelně pořizujeme hry, hračky a jiné potřeby pro jednotlivá oddělení.
 • Jsme otevření rodičům, preferujeme osobní jednání, podílíme se na organizaci velikonočního a vánočního jarmarku, pořádáme besedy s kvalifikovanými odborníky z různých profesí.
 • Ve školním roce 2021/2022 děti zažijí aktivity, jako je celodenní výlet do ZOO, návštěva aquaparku, městských lázní v Boskovicích, hledání pokladu na zřícenině, zimní bruslení na stadionu a mnoho dalších pravidelných a oblíbených akcí, jako je drakiáda, čarodějnický rej, vodní hrátky, opékání párků v přírodě, karnevaly, dětská Superstar, jarmarky a nebude chybět ani vánoční besídka i pravidelná návštěva kina.
 • NOVĚ děti v rámci ŠD mohou navštěvovat keramickou dílnu!!!!
 • Naše škola je vnímána jako velmi úspěšná a stejně tak i školní družina, která je její nedílnou součástí.

Všichni společně chceme pro děti to nejlepší. Školní družina nejen předává vědomosti, ale podílí se i na zájmových činnostech, rozvoji dovednostech a nedílnou součástí je i psychická podpora a projev vzájemného přátelství. Doufáme a pevně věříme, že  epidemiologická situace nám všem vyjde vstříc a aktivity pro děti se budou moci realizovat.

Těšíme se na Vás……tým vychovatelek

30. 8. 2021

Výstava.

Naše žákyně deváté třídy vystavují své skvělé výtvarné práce i v knihovně. Všichni jste srdečně zváni na prohlídku.

Mgr. Monika Šmeráková

24. 8. 2021

TechnoChallenge aneb Tvoříme doma.

Dan Morávek, žák 8. A, úspěšně zdolal tradiční technickou výzvu Katedry technické a informační výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. TechnoChallenge cílí na podporu a rozvoj tvůrčího technického myšlení a technických dovedností žáků. V kategorii starší tvůrce s tématem „dopravní prostředek“ svým modelem dřevěného auta překonal konkurenty z 8. a 9. tříd a umístil se tak na prvním místě. „Práce na modelu trvala 3 měsíce, nejtěžší pro mě byla výroba interiéru, protože jsem chtěl zachytit skutečné detaily. Se dřevem pracuji rád, ve svém volném čase zkouším vyrábět různé věci. Z výhry v soutěži jsem nadšený,“ říká Dan, který se těší na slavnostní předávání cen, jež proběhne v září.

 

 

Tereza Klímová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 8. 2021

Trocha vzpomínek před začátkem nového školního roku.

Na konci června jsme se i spolu s 5. D vydali na vycházku do Pekla. Lipovou alejí nás doprovázel pan Jiří Křetínský s kolegou Bc. Miroslavem Flášarem z odboru životního prostředí. Díky nim jsme se dozvěděli přibližné stáří tě lip, ukázali nám, jak se o stromy pečuje, upozornili nás na právě vznikající mraveniště, kde jsme mohli vidět, odkud si mravenci nosí „stavební“ materiál.
V Pekle už na nás čekal pan Blaha se synem. Mohli jsme si tady pohrát, opéct buřty, proběhla soutěž o nejkrásnějšího čerta. Jelikož jsme se letos učili i o naší republice, o nejvyšší hoře – Sněžce, jsme rádi, že nám o ní mohli vyprávět jedni z nejpovolanějších v našem městě. Žáci si zopakovali své znalosti a zjistili, jaká nebezpečí v horách hrozí.
Prvňáčci navštívili i restauraci Excalibur, kde si děti připravily zmrzlinový pohár podle jejich chutí, zařádily si na hřišťátku a žízeň zahnaly bezinkovou šťávou.
Děkuji všem, kteří se našim dětem věnovali.

Třídní učitelka 1. B, ZŠ Palackého

 

Žáci 5. D se společně rozloučili s prvním stupněm dobrým skutkem. V rámci akce pro hnutí Mary´smeal – BATŮŽKOVÝ PROJEKT naplnili 6 aktovek pro děti z Afriky. Do starých školních batůžků přinesli všechny potřebné věci: sešity, plně vybavená pouzdra, pravítka, oblečení, zubní pasty s kartáčky, mýdla, ručníky, polévkové lžíce a míčky. Nejen oni byli pyšní, že díky nim v září bude moct 6 dětí radostně nastoupit do školy s potřebnými pomůckami, ale i já jsem hrdá na to, jaká výborná parta se mi ve třídě sešla. Děkuji vám všem.

Třídní učitelka 5. D, ZŠ Palackého.