logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


17. 4. 2015 - Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře.

„My jsme žáci z 1. C,

kluci, holky společně.

Dnes je ten velký den,

čtenáři se staneme, …“

 

Písní s těmito slovy začalo 5. dubna v koncertním sále ZUŠ naše slavnostní pasování na čtenáře. Na tento den jsme se všichni velmi těšili a byli jsme plni očekávání, jaké to bude, až nás paní učitelka bude do stavu čtenářského pasovat. Představili jsme naše vystoupení s písničkou a říkankami na nám již známá písmenka. Poté nás přišel pozdravit samotný Ladislav z Boskovic, po kterém je pojmenovaná moravskotřebovská knihovna, jak jsme se dozvěděli. Netrvalo dlouho a již jsme jednotlivě přistupovali, byli pasováni mezi čtenáře a čtenářky a z rukou paní Jany Mazurové jsme obdrželi osvědčení a čtenářské průkazy. Celou tuto významnou událost sledovali naši nejbližší. Moc se těšíme, jak se s paní učitelkou do knihovny vypravíme a sami si nějakou pěknou zapůjčenou knihu přečteme, protože my si už písmeno b s písmenem d nepleteme.

Kluci, holky a paní učitelka Klára z 1. C