logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Švihadlový čtyřboj.

Ve čtvrtek 21. 1. 2016 se žáci 1. – 3. tříd zúčastnili soutěže ve skákání přes švihadlo. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách: přeskoky odrazem snožmo, přeskoky snožmo vzad, přeskoky střídnonož přednožením pravé a levé a přeskoky jednonož. Všichni soutěžící předváděli obdivuhodné výkony a ti nejmladší sbírali cenné zkušenosti. Nejvíce se nám dařilo v kategorii 3. tříd dívky, kde jsme obsadili všechny příčky. Gratuluji tedy Klárce Kyankové ze 3.B ( 3.místo), Kačce Komárkové z 3. A ( 2.místo) a ke zlaté příčce Lucince Brdíčkové z 3. B.