logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Recitační soutěž.

V pondělí 15. 2. 2016 se konalo školní kolo recitační soutěže. Do oblastního kola, které se konalo v úterý 16. 2. 2016 v prostorách Základní umělecké školy, postoupilo šest žáků(Adriana Vágnerová, Tereza Punčochářová, Adéla Kostíková, Monika Cápalová, Klára Horáčková, Vojtěch Roubínek). Ve velké konkurenci 23 žáků z okolních škol jsme získali ve IV. kategorii čestné uznání pro Moniku Cápalovou a do okresního kola postupuje z druhého místa Vojtěch Roubínek.