logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Brněnské pověsti.

Víte, proč se Brno nazývá Brno? A že jeden šikovný truhlář před dávnými lety dokázal během jediného dne vyrobit kolo a dopravit je z jihomoravské Lednice až do Brna?
Odpověď nejen na tyto otázky jsme nalezli přímo v Brně v divadle Reduta na divadelním představení Brněnské pověsti. Jedním z vypravěčů byl i vysloužilý čert, tak bylo o zábavu, napětí i překvapení postaráno. Relativně krátkou návštěvu Brna jsme zakončili prohlédnutím brněnského orloje a nezapomněli jsme zkontrolovat, zda kolo i drak jsou na svém místě. Jsme rády, že si děti užily divadelní atmosféru a věříme, že se domů vrátily plni dojmů.

Třídní učitelky 3. B a 3. C ZŠ Palackého