logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Školní jídelna

Zvýšení ceny obědů

Ke zvýšení ceny obědů ve školní jídelně.

Vážení rodiče,

od 1. listopadu 2010 jsme zvýšili cenu obědů u všech žákovských 

kategorií o 2,- Kč.

Školní stravování se řídí výživovými normami tzv. spotřebním košem, který sleduje průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech.
Pokud jídelna nemůže dostatečně naplňovat předepsanou kvalitu školních obědů, pak je nutno přistoupit ke zvýšení finančního normativu, což jsme provedli k datu 1. listopadu t.r..
Ze sledovaných deseti základních skupin potravin chceme navýšením ceny především podpořit skupinu ovoce, zelenina, ryby, mléko a mléčné výrobky. U následujících skupin proto navrhujeme:

U skupiny ovoce nabídneme častější a pestřejší výběr domácího a jížního ovoce, zařazení ovocných výrobků, jako např. přírodní ovocné nápoje, kompoty, ovocné přesnídávky a saláty.

Zelenina je podávána dětem nejenom tepelně upravená, ale i v podobě rozmanitých zeleninových salátů nebo zeleninových obloh, kde chceme poskytnout možnost výběru i přes vyšší cenu v zimním období.

Ryby nepatří u žáků mezi oblíbené potraviny v našem školním jídelníčku, přesto chceme nabídnout dětem lepší výběr z mnoha druhů kvalitních ryb, kde cena se úměrně zvyšuje s kvalitou.

Ve skupině mléko a mléčné výrobky se snažíme strávníkům zajistit pestrost sortimentu, především vlastní přípravou, ale i nákupem hotových výrobků.

 

Závěrem apelujeme na rodiče, aby domluvou a kontrolou působili na své děti, jelikož často dochází k plýtvání /zahazování ve školních prostorách/ nebo k neodběru vydaných potravin.