logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Seznam žáků přijatých do 1. ročníku pro šk. rok 2022/2023

Rodiče, kteří chtějí dodatečně přihlásit svoje děti do 1. ročníku šk. roku 2022/2023 (zapomněli přijít 7. 4. 2022 na zápis), se mohou domluvit na tel. čísle 731449259, 732641660, popřípadě zaslat žádost na email reditelna@2zsmtrebova.cz.

 

Шкільний розпорядок - основна частина

 

Peníze EU na ZŠ Palackého

 

     ZŠ Palackého Moravská Třebová zpracovala žádost o přidělení dotace z projektu EU školám v rámci programu „ OPVK“ s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Žádost byla podána v červnu a byla posouzena kladně. Výsledkem je, že škola obdrží ve dvou etapách celkem 2 363 499 Kč.

     Tyto prostředky budou využity především ke zlepšení výuky na škole. Tím je myšleno, že peníze budou čerpány na vzdělávání pedagogických pracovníků, na tvorbu a následné používání nových metodických materiálů,  na zkvalitnění výuky cizích jazyků, na individualizaci výuky formou dělených hodin a na vybavení školy moderními učebními pomůckami. Škola tak má nyní i více možností zajistit podmínky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným.

     Části finančních prostředků bude využita k zajištění odborníků v oblasti prevence soc.-patologických jevů. Ti budou pracovat s jednotlivými třídními skupinami dle potřeby.

     Všichni učitelé se pustili do práce, na poradách i na schůzkách metodických orgánů teď pedagogové horlivě pracují, tvoří, vyměňují si zkušenosti a cítí, že mají příležitost posunout podmínky na naší škole zase výš.

 

                                                                     / Mgr. Petr Vágner – ředitel školy/