logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Metodik prevence

Okolí bývalé dětské nemocnice

Vážení rodiče, nevím, zda je Vám všem známo, že někteří žáci naší školy se pohybují před vyučováním, v době polední přestávky a těsně po vyučování v okolí budovy bývalé dětské nemocnice na Svitavské ulici.

Považuji za důležité upozornit Vás na tuto skutečnost. Okolí budovy je v současné době obýváno lidmi bez domova. Toto místo se mi nezdá pro vaše děti příliš bezpečné.

Dále Vás upozorňuji na to, že se v těchto prostorách Vaše děti mohou setkat s kouřením a alkoholem. Máme ověřeno, že žáci do bývalé nemocniční zahrady chodí kouřit.

Vím, že v časech, o kterých píši, za své děti ručíte Vy, ale situace se mi zdá příliš vážná, pro vaše děti nebezpečná.

Proberte prosím tento problém s vašimi dětmi, upozorněte je na nebezpečí. Já a moje kolegyně a kolegové už jsme to udělali, anebo to probereme v nejbližších dnech.

Pan ředitel upozornil na tuto skutečnost Městskou policii Moravská Třebová.

V případě, že budete chtít informaci upřesnit, můžete mě kontaktovat.

Školní metodik prevence Mgr. Květa Štefková

Další články...

  1. Prevence proti šikaně