logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Dne 4. dubna se třídy 2. A, 3. A, 3. C a 5. B zúčastnily projektu Noci s Andersenem, který vznikl před 14 lety na podporu dětského čtenářství. Byli jsme jednou ze 483 škol a 582 knihoven, kteří jsme část večera ve škole věnovali vzájemnému předčítání z oblíbených dětských knížek. Kromě aktivit spojených s projektem jsme v podvečerních hodinách postupně navštívili hvězdárnu, kde jsme pod dohledem vedoucí astronomického kroužku paní Jarošové pozorovali dalekohledem Měsíc a vycházející hvězdy. Po návratu z hvězdárny si děti vychutnaly skoro noční koupání v bazéně a ve 2. A zvládli pod dohledem několika zkušených pomocníků ze 7. A stezku odvahy po temných chodbách školy. Ještě dlouho po vyhlášení večerky bylo slyšet, jak si děti šeptají své dojmy ze společně prožitého večera.

Třídní učitelky