logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Noc s Andersenem

Dne 4. dubna se třídy 2. A, 3. A, 3. C a 5. B zúčastnily projektu Noci s Andersenem, který vznikl před 14 lety na podporu dětského čtenářství. Byli jsme jednou ze 483 škol a 582 knihoven, kteří jsme část večera ve škole věnovali vzájemnému předčítání z oblíbených dětských knížek. Kromě aktivit spojených s projektem jsme v podvečerních hodinách postupně navštívili hvězdárnu, kde jsme pod dohledem vedoucí astronomického kroužku paní Jarošové pozorovali dalekohledem Měsíc a vycházející hvězdy. Po návratu z hvězdárny si děti vychutnaly skoro noční koupání v bazéně a ve 2. A zvládli pod dohledem několika zkušených pomocníků ze 7. A stezku odvahy po temných chodbách školy. Ještě dlouho po vyhlášení večerky bylo slyšet, jak si děti šeptají své dojmy ze společně prožitého večera.

Třídní učitelky