logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Ze života školy

Férová škola

Projekt Ligy lidských práv.

Škola obdržela 6.10.2009 jako jedna ze čtyř škol v republice ocenění Férová škola  v projektu Ligy lidských práv a ministerstva školství, který se snaží zlepšit podmínky v oblasti lidských práv, diskriminace a rovných příležitostí ve vzdělávání.