logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Výsledky soutěží

Florbal 2007/2008

Celostátní kolo ve florbalu.

Chlapci z 8. a 9. ročníku obsadili páté místo v celostátním kole ve florbalu, které se konalo ve dnech 1. - 2.4.2008 v Uherském Brodě - webové stránky turnaje.

Družstvo chlapců z 8. a 9. ročníku vyhráli po okresním kole ve florbalu i krajské kolo, které se konalo 19.1.2008 ve Svitavách a postoupili do kvalifikace celostátního kola, které se uskuteční 13.3.2008 v Brně.