logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

Školní vzdělávací program - "Cesta k vědění".

ŠVP koordinátor: Mgr. Jindra Hrdinová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Vzdělávací priority školy (ŠVP)

ŠVP Cesta k vědění respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků klientů (rodiče, zřizovatel) škola stanovila následující vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.

2) Posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický (německý jazyk, ruský
jazyk).

3) Rozvíjet individuální schopnosti žáků formou volitelných předmětů
v jednotlivých ročnících a napomáhat tak žákům v jejich profesní orientaci.

4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních
sportovních aktivitách.

5) Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích
a jejich využívání.

6) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků
- v mateřském jazyce,
- v cizím jazyce,
- v informačních a komunikačních technologiích
- v sociálních vztazích

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Dodatek

Školní vzdělávací program (ŠVP) - školní družina a školní klub