logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Školní vzdělávací program

 

Školní vzdělávací program - "Cesta k vědění".

ŠVP koordinátor: Mgr. Jindra Hrdinová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Vzdělávací priority školy (ŠVP)

ŠVP Cesta k vědění respektuje tradice školy, využívá její charakteristické podmínky a reaguje na vzdělávací požadavky klientů (rodiče, žáci). Na základě provedené analýzy vzdělávacích podmínek školy a vzdělávacích požadavků klientů (rodiče, zřizovatel) škola stanovila následující vzdělávací priority:

1) Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.

2) Posílit výuku cizích jazyků s důrazem na jazyk anglický (německý jazyk, ruský
jazyk).

3) Rozvíjet individuální schopnosti žáků formou volitelných předmětů
v jednotlivých ročnících a napomáhat tak žákům v jejich profesní orientaci.

4) Podporovat rozvíjení pohybových dovedností žáků ve školních i mimoškolních
sportovních aktivitách.

5) Vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat
zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích
a jejich využívání.

6) Rozvíjet komunikační dovednosti žáků
- v mateřském jazyce,
- v cizím jazyce,
- v informačních a komunikačních technologiích
- v sociálních vztazích

Školní vzdělávací program (ŠVP)

Školní vzdělávací program (ŠVP) - školní družina a školní klub