logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

INFORMACE K PROVOZU ZŠ OD 4. LEDNA DO 22. LEDNA 2021

 

- 1. a 2. ročník – prezentační výuka.

- Žáci ostatních ročníků – povinné vzdělávání distančním způsobem.

 - Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

- Vstup třetích osob (mimo děti, žáky a zaměstnance) do prostor školy a ŠD je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školského zařízení.

- Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

- Zařízení ŠD a ŠJ jsou v provozu.

- Stravování žáků 1., 2. ročníku a zaměstnanců školy, kteří jsou přítomní na pracovišti, bude průběžně od 11.45 – 12.45, mají navolené obědy v terminálu. Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat od 12.45 - 13.45 do jídlonosičů - obědy nejsou navolené.

Mgr. Petr Vágner

ředitel školy

Školní klubovna

Školní klubovna pro žáky:

Klubovna je vybavena novým nábytkem, který působí domácky, spoustou deskových her, hifi – přístroji, televizí, počítačem.

Žáci mají možnost trávit v této místnosti velké přestávky – dle rozpisu. Klubovna však slouží také k tomu, aby ji děvčata a chlapci mohli využít v poledních přestávkách.

Mohou tu hrát hry, číst si, malovat, zhlédnout občas nějaký film, poslouchat hudbu, či jen tak si povídat v pěkném prostředí.

Nabízíme tak žákům možnost, jak trávit polední přestávku jinak než kouřením a potulováním se po městě za špatného počasí.

Rozpis pro velké přestávky:

PONDĚLÍ: 8. třídy

ÚTERÝ: 6. třídy

STŘEDA: 7. třídy

ČTVRTEK: 9. třídy

Upozorňujeme dále všechny zájemce, že klubovna je k dispozici vždy o volných hodinách. Během pobytu v klubovně je zajištěn nenápadný pedagogický dozor.

 

 

https://share.icloud.com/photos/0cVrK3Phr7P_JAUQJEHHXcwdw