logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Školní družina

• Na začátku školního roku odevzdají rodiče vyplněný a podepsaný ZÁPISNÍ LÍSTEK včetně vyplněného záznamu o odchodech ze ŠD vedoucí vychovatelce paní Sychrové. Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.

• Školní družina (dále jen ŠD) má k dispozici 6 oddělení pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných kurzech. Jednotlivá oddělení jsou pro žáky 1. – 3. tříd. Pokud není naplněna kapacita, jsou přijímáni žáci i ze 4. tříd. Pro každé oddělení je maximální počet 30 žáků.

• Rodiče jsou seznamováni s akcemi ŠD prostřednictvím zápisníku, mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

• ŠD zahajuje činnost prvním dnem školního roku a končí posledním dnem školního roku.

• Vybavení ŠD je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

• Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky v prostoru šaten a odcházejí na společný oběd.

• Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti ve třídě, na školním hřišti a zahradě. Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny. Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole. V průběhu roku jsou pořádány pravidelné tematické akce probíhající vždy ve středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. (karneval, kino apod.) Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, trávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

 

Vychovatelky:

1. oddělení:            Vlasta Vágnerová

2. oddělení:            Andrea Drahošová

3. oddělení:            Olga Sychrová

4. oddělení:            Jarmila Olšovská

5. oddělení:            Eva Kobylková

6. oddělení:            Petra Skřipská

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

Po          6:00 – 8:00          Eva Kobylková                 7:00 – 8:00          Olga Sychrová

Út           6:00 – 8:00          Vlasta Vágnerová            7:00 – 8:00           Eva Kobylková

St            6:00 – 8:00          Vlasta Vágnerová            7:00 – 8:00           Jarmila Olšovská

ČT           6:00 – 8:00          Olga Sychrová                  7:00 – 8:00          Jarmila Olšovská

Pá           6:00 – 8:00          Eva Kobylková                  7:00 – 8:00          Vlasta Vágnerová

 

Konečná družina:

Po          15:00 – 16:30     Jarmila Olšovská

Út           15:00 – 16:30     Olga Sychrová

St            15:00 – 17:00    všechny vychovatelky (REKREAČNÍ STŘEDA)

Čt           15:00 – 16:30     Vlasta Vágnerová

Pá           15:00 – 16:30     Eva Kobylková

 

V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU DĚTI MOHOU NAVŠTĚVOVAT:

Pondělí                                keramický kroužek         15:30 – 17:15     Vlasta Vágnerová

Pondělí                                florbal                              15:30 – 17:00     Eva Kobylková

Čtvrtek                                Šikula                               15:30 – 17:00     Eva Kobylková 

 

 

 

 

V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY DĚTI MOHOU NAVŠTĚVOVAT:

Úterý    čtenářský klub       15:00 – 16:30     Petra Skřipská   ( září 2019 – leden 2020)

                                            15:00 – 16:30     Jarmila Olšovská ( únor 2020 – červen 2020)

Úterý    taneční kroužek                                  Andrea Drahošová

Čtvrtek  klub deskových her 15:00 – 16:30   Andrea Drahošová