logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


Školní družina

• Na začátku školního roku odevzdají rodiče vyplněný a podepsaný ZÁPISNÍ LÍSTEK včetně vyplněného záznamu o odchodech ze ŠD vedoucí vychovatelce paní Sychrové. Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.

• Školní družina (dále jen ŠD) má k dispozici 6 oddělení pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných kurzech. Jednotlivá oddělení jsou pro žáky 1. – 3. tříd. Pokud není naplněna kapacita, jsou přijímáni žáci i ze 4. tříd. Pro každé oddělení je maximální počet 30 žáků.

• Rodiče jsou seznamováni s akcemi ŠD prostřednictvím zápisníku, mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

• ŠD zahajuje činnost prvním dnem školního roku a končí posledním dnem školního roku.

• Vybavení ŠD je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

• Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky v prostoru šaten a odcházejí na společný oběd.

• Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti ve třídě, na školním hřišti a zahradě. Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny. Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole. V průběhu roku jsou pořádány pravidelné tematické akce probíhající vždy ve středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. (karneval, kino apod.) Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, trávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

 

Vychovatelky:

1. oddělení:            Vlasta Vágnerová

2. oddělení:            Andrea Drahošová

3. oddělení:            Olga Sychrová

4. oddělení:            Jarmila Olšovská

5. oddělení:            Eva Kobylková

6. oddělení:            Petra Skřipská

 

Provoz školní družiny:

Ranní družina:

Po          6:00 – 8:00          Eva Kobylková                 7:00 – 8:00          Olga Sychrová

Út           6:00 – 8:00          Vlasta Vágnerová            7:00 – 8:00           Eva Kobylková

St            6:00 – 8:00          Vlasta Vágnerová            7:00 – 8:00           Jarmila Olšovská

ČT           6:00 – 8:00          Olga Sychrová                  7:00 – 8:00          Jarmila Olšovská

Pá           6:00 – 8:00          Eva Kobylková                  7:00 – 8:00          Vlasta Vágnerová

 

Konečná družina:

Po          15:00 – 16:30     Jarmila Olšovská

Út           15:00 – 16:30     Olga Sychrová

St            15:00 – 17:00    všechny vychovatelky (REKREAČNÍ STŘEDA)

Čt           15:00 – 16:30     Vlasta Vágnerová

Pá           15:00 – 16:30     Eva Kobylková

 

V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU DĚTI MOHOU NAVŠTĚVOVAT:

Pondělí                                keramický kroužek         15:30 – 17:15     Vlasta Vágnerová

Pondělí                                florbal                              15:30 – 17:00     Eva Kobylková

Čtvrtek                                Šikula                               15:30 – 17:00     Eva Kobylková 

 

 

 

 

V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY DĚTI MOHOU NAVŠTĚVOVAT:

Úterý    čtenářský klub       15:00 – 16:30     Petra Skřipská   ( září 2019 – leden 2020)

                                            15:00 – 16:30     Jarmila Olšovská ( únor 2020 – červen 2020)

Úterý    taneční kroužek                                  Andrea Drahošová

Čtvrtek  klub deskových her 15:00 – 16:30   Andrea Drahošová