logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Školní družina

Informace ze školní družiny.

Účet školy pro pravidelnou platbu školného za školní družinu: 217394880/0600.

 

Provoz školní družiny:

Po - Pá: 6. 00 - 8.00 hod. 11.45 - 16.30 hod.

Telefon: 731 636 244

Vedoucí vychovatelka: Olga Sychrová

Vychovatelky:

Jana Péčová
Eva Kobylková
Vlasta Vágnerová

Petra Skřipská

Andrea Drahošová

 

V rámci školního klubu mohou děti navštěvovat kroužky:

·

  • Plavání

  • Keramický

  • Florbal

  • Tanec se stuhami

  • Míčové hry

  • Šikula

 

ŠD pořádá v průběhu celého školního roku celou řadu různých akcí pro děti ( celodenní výlet, vánoční karneval, karneval na konci škol. roku...). Dále se zúčastňuje spousty akcí pro děti pořádaných v Mor. Třebové.
Děti, které navštěvují ŠD využívají s vychovatelkami školní bazén.
V zimním období chodí bruslit na zimní stadion.