logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

 

 

Články 2019/2020

9. 6. 2020  

Provoz kanceláře školní jídelny.

Do prázdnin každý pracovní den od 7 do 11 hodin.

 

Provoz kanceláře ŠJ v době prázdnin:

1.- 3. 7. 2020 8 – 10 hodin.

7. - 10. 7. 2020 8 – 10 hodin.

17. – 21. 8. 2020 8 – 12 hodin.

24. – 28., 31.8.2020 8 – 12 hodin.

25., 27. 8 - út, čt 13 – 15.30 hodin.

 

Rodiče budoucích prvňáčků si musí přijít koupit čip – 120 Kč, i když přihlášku již odevzdali !!! Bez čipu nepůjdou přihlásit obědy !!!

2. 4. 2020  

Druhý duben patří všem s poruchami autistického spektra

 

V posledních letech si 2. dubna připomínáme Světový den porozumění autismu. Právě kvůli upozornění, že mezi námi žijí lidé s poruchami autistického spektra PAS se mnozí druhý dubnový den se lidé oblékají do modrého oblečení, modře nasvěcují významné budovy v ČR, i ve světě. V dubnu probíhá také množství osvětových a benefičních akcí na podporu lidí s autismem. Takto by to vypadalo za běžného chodu celé naší země.

V loňském roce jsme v naší škole pořádali spoustu her, přednášek. Děti měly možnost se dozvědět spoustu zajímavých informací o autismu. Zúčastnili se modrého Pochodu na podporu osob s poruchami autistického spektra. Ve školní družině vyráběly modrá srdíčka, vypouštěly modré balónky a uskutečnily i další aktivity.

V letošním roce si alespoň připomeňme, že mezi námi dospělí děti s poruchami autistického spektra jsou.

Připomeňme si, co je autismus a co je pro něj charakteristické. Lidé s autismem obvykle nerozumí tomu, co vidí, slyší, cítí a prožívají. Mohou trpět i poruchami učení i dalšími problémy. Žijí jakoby v jiném světě. Mají obtíže s porozuměním, soustředěním a sociálním chováním. Lidé s Aspergerovým syndromem, který je jednou z forem PAS, mohou být vynikající v určitém oboru, ale na druhou stranu jim může komplikovat běžný život nesamostatnost. V současné době trpí poruchou autistického spektra asi jedno procento populace v ČR.

Pokud rodiče získali podezření, že má dítě obdobné problémy, mohou se obrátit na dětského či klinického psychologa nebo psychiatra. Více informací najdete na www.proautisty.cz nebo lze kontaktovat Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . ZŠ Palackého vzdělává žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým i děti s PAS patří, a to s podporou proškoleného týmu složeného z asitentek pedagogů a speciální pedagožky.

 

Klíč pro komunikaci s osobami s autismem:

1. Jednej předvídatelně.

2. Plánuj.

3. Nekřič.

4. Ptej se jasně.

5. Mluv jednoduše.

6. Buď trpělivý.

7. Rozumět a vědět..

8. Jaký je den?

9. Omezuj pohled do očí.

10. Dej najevo pochopení.

 

                                                                                Mgr. Bc. Petra Marossyová, speciální pedagožka ZŠ

22. 3. 2020  

Projekt ‚Foodisourcommonground‘ v Polsku.

Projekt odstartoval na podzim 2019 v Moravské Třebové a nyní čekala mezinárodní návštěva nás. Na začátku února odjelo šest žáků ze 4. a 5. ročníku za hranice do polské obce Truskolasy. Celé setkání se neslo v duchu prezentací regionálních tradic, zvyků a především pokrmů spojených se zimním obdobím. Doprovodný program byl bohatý a stále bylo co dělat – absolvovali jsme např. workshop, kde si děti upekly svoje housky a dozvěděly se, jak se dříve pekl chléb, navštívili jsme také dechberoucí poutní místo v Čenstochové. Tento plnohodnotně strávený čas společně také s našimi slovenskými a španělskými kamarády se vydařil. V květnu by nás mělo přivítat Španělsko.

Klára Janoušková, ZŠ Palackého

Poohlédnutí za akcemi v 1. pololetí ve školní družině Palackého.

V tomto školním roce navštěvuje pravidelně naši družinu cca 170 dětí v šesti odděleních. K nejatraktivnějším činnostem patří „rekreační středy““ charakteristické společnými akcemi všech oddělení.
Na začátku září proběhly v lučních lázních seznamovací hry, při jejichž plnění se děti mezi sebou vzájemně seznamovaly. Následující středu se z našich družinových dětí stali indiáni, kteří na vycházce u Boršovského rybníka plnili úkoly s indiánskou tematikou a odnášeli si domů vlastnoručně vyrobené indiánské ozdoby. Koncem září jsme při vycházce do lesa obdivovali krásy podzimu, sbírali přírodniny a vyráběli z nich podzimní dekorace.

První říjnovou středu proběhl projektový den na téma „Voda – dárkyně života“, jehož hlavním záměrem byla prohlídka čističky odpadních vod v Linharticích. V rámci individuálních činností ve všech odděleních byly děti zábavnými formami informovány o významu vody, řešily kvízy a vyráběly výtvarné práce k dané tematice. Garantem zmíněného projektu byla paní vychovatelka E. Kobylková. V témže měsíci jsme pro dny společných akcí objednaly dětem trička. Každé oddělení si vybralo jinou barvu a zdobilo trička různými technikami – batikováním, malováním, psaním, obtiskováním a razítkováním.

„Adventní tvořeníčko“ bylo snad pro většinu přítomných nejzábavnější činností v listopadu. V něm jsme vyráběli přáníčka, svícny, andílky, ozdoby na stromeček, pekli a zdobili perníčky. Tradičně oblíbenou adventní aktivitou bývá „vánoční jarmark“, kde děti za symbolickou cenu prodávaly své výrobky utvořené zejména v družině. Poslední prosincovou středu jsme si při vánočním posezení za znění hudebních nástrojů všichni společně zazpívali koledy a shlédli vystoupení některých dětí. Vánoční besídka pro rodiče s kulturním představením navodila vánoční atmosféru a potěšila všechny přítomné z oddělení paní vychovatelky J. Olšovské. Po celou adventní dobu nám v družinách svítily nazdobené vánoční stromky, u kterých děti do svých oddělení obdržely dárky od Ježíška.

Na zvířátka v přírodě a zejména ptáčky jsme také nezapomněli. Vyrobili jsme v lednu krmítka, která jsme doplňovali při zimních procházkách krmením.

Za kolektiv vychovatelek J. Olšovská

Veselá věda slaví úspěch.

Kroužek Veselé vědy, který navštěvují badatelé z prvního stupně slaví úspěch. V soutěži o nejlepší věž jsme se umístili na prvním místě v Pardubickém kraji. Všem, kteří pro nás v anketě hlasovali děkuji.

Mgr. Monika Šmeráková

27. 2. 2020  

Únor 2020 ve Školní družině.

Dobu Masopustu jsme slavili i my. A to v podobě tanečního dovádění v tělocvičně, kde jsme se zúčastnili spousty hudebních her v maskách. Nechybělo ani předtancování tanečního kroužku pod vedením vychovatelky Drahošové. Počasí k venkovním radovánkám nám příliš nepřálo, nicméně jsme se snažili chodit na venkovní hřiště a procházky, jak jen to bylo možné.

                                                                                              Vychovatelka Petra Skřipská

21. 2. 2020  

Oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů

Kristýna Klíčová, žákyně 6.C, úspěšně reprezentovala naši školu v oblastním kole přehlídky dětských recitátorů. S textem Moc strašlivá příhoda (Danil Charms) postupuje do okresního kola, které se bude konat 19.3. ve Svitavách.

 

                                                                 Tereza Klímová

4. 2. 2020  

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Ve dnech 22. 1. – 24. 1. 2020 proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích I A (6. a 7. ročník) a II A (8. a 9. ročník). Soutěžící museli prokázat své znalosti jak v testu poslechovém, tak i v porozumění čtenému textu. Poté následovala konverzace na zadané téma s dvojčlennou porotou složenou z vyučujících AJ.
Ti nejlepší byli odměněni diplomy a drobnými věcnými cenami. Umístění v jednotlivých kategoriích bylo následující.

Kategorie IA – 6. ročník: 1. – 2. místo: Jakub Vlček a Alex Němčík 3. místo: Tereza Jiříčková

Kategorie IA – 7. ročník: 1. místo: Michal Huňka 2. místo: Klára Němcová 3. místo: David Čonka

Kategorie IIA – 8. ročník: 1. místo: Marek Šatník 2. místo: Ondřej Rovner 3. místo: Matěj Šimon

Kategorie IIA – 9. ročník: 1. místo: Viktorie Prokopová 2. místo: Christine Langrová 3. místo: Adam Srnec

Michal Huňka za kategorii IA a Marek Šatník za kategorii IIA budou reprezentovat naši školu v okresním kole Olympiády AJ dne 18. 2. 2020 v Litomyšli.

Všem soutěžícím gratulujeme k výborným jazykovým výkonům, děkujeme za účast v soutěži a postupujícím přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Hana Vystavělová

3. 2. 2020  

Leden 2020 ve Školní družině.

Zahájení nového roku v ŠD proběhlo bez větších změn. Došlo k hodnocení celého pololetí ve čtenářském klubu i klubu deskových her. V tanečním kroužku probíhá nacvik nové choreografie na budoucí školní akademii. Děti měly možnost navštívit místní hasičskou jednotku, kde jim prostřednictvím přednášky i praktických činností byl předveden samotný chod práce u hasičů. Kino bylo nedílnou součástí a proběhla i návštěva cukrárny. Pravidelně se dochází do místní knihovny i na veřejné bruslení a nově děti začaly navštěvovst školní plavecký bazén, kde si to náramně užívají.

 vychovatelka Petra Skřipská

27. 1. 2020  

Boříme generační bariéry.

Dne 22.1.2020 navštívili někteří žáci šestých a sedmých tříd s paní učitelkou Šmerákovou domov seniorů, kde recitovali básničky, které si připravují na recitační soutěž. Mile je tam přivítali, takže se hned lépe mluvilo. Vyzkoušeli jsme si recitovat před větším publikem. Vše ukončila paní učitelka, která přednesla básničku Koblížek a dědeček. Určitě navštívíme domov seniorů ještě několikrát.

Via 6.B

20. 1. 2020  

Projekt IKAP.

Základní škola Palackého se zapojila do projektu IKAP (Implementace krajského akčního plánu) Pardubického kraje. Cílem této aktivity vznikla síť středních a základních škol, které vzájemně spolupracují na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů prostřednictvím projektových dnů pro základní školy. Nositelem aktivit a hlavním partnerem naší školy je moravskotřebovské Gymnázium a Letecká střední odborná škola. Společně, ještě se ZŠ Jaroměřice, jsme se aktivně podíleli na třech projektových dnech. Vybraní žáci společně s vyučující poznávali prostředí gymnázia, především jeho odborných učeben a učili se pracovat s pomůckami z oblasti fyziky, chemie, přírodopisu a informatiky. Žáci si zde sami vyzkoušeli řadu pokusů a dověděli se mnoho nových zajímavostí z různých oblastí přírodních věd.

Na jaře nás čeká poslední odpoledne, na které se už teď moc těšíme.

Jana Knödlová

12. 1. 2020  

Doba adventní na ZŠ Palackého.

Adventní doba má pro každého své kouzlo. I pro nás.

Žáci navštívili kino, v muzeu si prohlédli betlém vázaný k moravskotřebovské pověsti O plačící Anně. Další se vypravili do Svitav, kde probíhaly vánoční dílny s ukázkou betlémů. Jiní si připravovali vystoupení pro rodiče.

Vrcholila i příprava na vánoční jarmark, který se konal11. 12. Žáci vyrobili pěkné výrobky, a protože se v mnohých třídách do výroby zapojili rodiče, bylo z čeho vybírat.

K vánoční atmosféře přispěl i koncert žáků pana učitele Jarůška, paní učitelky Draesslerové a Polišenské. Konal se ve františkánském kostele sv. Josefa a společně se podařilo vytvořit milý duchovní zážitek a zpříjemnit těšení na Vánoce.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě jarmarku i koncertu, stejně jako všem, jež nás podpořili návštěvou a zakoupením dárků. Díky vám můžeme i letos zaslat peníze adoptovanému čápovi černému ze záchranné stanice Zelené Vendolí.

kolektiv učitelů

11. 1. 2020  

Tříkrálová sbírka.

Žáci 4. B se na svátek Tří králů zúčastnili již 20. ročníku Tříkrálové sbírky. Je znát, že se pozitivně mění postoj veřejnosti, úřadů a různých institucí k této akci. Motto letošní sbírky bylo vyjádřené slovy Matky Terezy, která tvrdí, že stačí konat malé věci, ale s obrovskou láskou. Snad se tento záměr našim koledníkům podařil.

Odpoledne jsme společně s druháky a paní učitelkou Draesslerovou navštívili domov pro seniory. Publikum jsme potěšili hudebním i divadelním vystoupením žáků.

Jaroslav Jarůšek, ZŠ Palackého

Podzim 2019 byl pro nás ve znamení pomoci přírodě.

V sobotu 19. 10. se vydalo 37 dobrovolníků na Den za obnovu lesa. Vyjeli ráno směr obec Radíkov u Olomouce. Na místě čekali pracovníci Lesů ČR, kteří nás celou akcí provedli.  Společně jsme zasadili velké množství sazeniček dubů, borovic a buků, dále vyčistili paseku a prohlédli techniku, která se v lesích používá. Pro děti byl nachystán i doprovodný program, plný aktivit,  které měly přímou souvislost s lesem a jeho obyvateli. Autobus na akci financovalo město Moravská Třebová a Základní škola Palackého, za což jim velice děkujeme.

Ovšem tímto jsme ještě neskončili. Dne 24. 11. někteří žáci naší školy spolu s rodiči vysadili olše na Knížecí louce.

Moc děkujeme všem, kteří se zúčastnili.

Návštěva Kamila Sopouška ve třídě 4. D.

Dne 4. 12. navštívil třídu 4. D pan Kamil Sopoušek, který dětem předvedl své sbírky a seznámil je s některými zajímavostmi ze života hmyzu.

Moc děkujeme.

17. 12. 2019  

ERASMUS + POKRAČUJE.

Další mobility s názvem „Ukažte nám, jak učíte u vás, a my vám ukážeme, jak učíme u nás 1“ se zúčastnili 4 vyučující (Tereza Klímová, Miroslava Bazalová, Gabriela Krejčí, Petr Felner), kteří společně s partnery z Chorvatska poznávali každodenní chod ZŠ Jozefa Horáka v Banské Štiavnici.

Jedním z cílů tohoto setkání bylo zdokonalit se v orientaci v prostředí e-Twinning. Ambasadorka Alena Píšová nám představila tuto platformu, přes kterou mohou komunikovat a spolupracovat učitelé z různých evropských zemí. Dále jsme sledovali výuku hodin českého jazyka, anglického jazyka, ruského jazyka, informatiky, přírodopisu, matematiky občanské výchovy, které byly zaměřeny na práci s inovativními metodami.

Nechybělo také putování za historií, kulturou a tradicemi. V Bance lásky jsme se stali součástí příběhu Andreje Sládkoviče a jeho milované Maríny, pro kterou napsal nejdelší milostnou báseň na světě, zapsanou do Guinessovy knihy rekordů. Navštívili jsme panství Sv. Anton, pozdně barokně-klasicistní kaštel s anglickým parkem. V Banské Bystrici jsme si prohlédli Státní vědeckou knihovnu společně s expozicí lidových hudebních nástrojů a loutek. Síly jsme načerpali ve Wellness Aquamarin v Podhájské. V průběhu celého týdne jsme prohlubovali mezinárodní přátelství jak s kolegy z Chorvatska, tak ze Slovenska.

Od slovenských partnerů, dokonce od paní starostky Naděždy Babiakové, se nám dostalo vřelého přijetí.

Těšíme se na další setkání v dubnu 2020.

Tereza Klímová

Deváťáci na SŠ automobilní.

Žáci devátých ročníků se vydali na exkurzi na SŠ automobilní v Ústí nad Orlicí. V první části zhlédli propagační video školy a byly jim představeny studijní obory. Na několika stanovištích si vyzkoušeli jízdu na segwayích, závody s RC modely, simulátor řízení, virtuální realitu a také rozpoznávání kapalin. Poté se přesunuli do dílen, kde byli seznámeni s praktickou výukou. Prohlédli si autodílny, autolakovnu, servis pro nákladní auta, pneuservis. Žáci zjistili, že studium na automobilní škole není pouze pro chlapce, ale též pro dívky, které mohou studovat například obor průmyslová ekologie.

Tereza Klímová

10. 12. 2019  

Mikuláš.

Jako každý rok navštívil naši školu Mikuláš se svojí andělskou a čertovskou partou. Děti, které byly zapsány do knihy hříchů, byly pekelníky odvedeny k samotnému Luciferovi. Spolužáci je však nenechali na holičkách. Vydali se na Mikulášskou stezku, aby své kamarády vykoupili. S anděly si zahráli pexeso, nebo skládali popletené básničky, s čerty vyráběli řetězy. Na  závěr třída přednesla básničku, či zazpívala písničku Mikuláši, který nejen vydal „zlobivce“, ale také děti obdaroval sladkou odměnou.

                                                                                                                      Tereza Klímová

Přehlídka oborů VDA na naší škole.

Ve čtvrtek 5. prosince do naší školy přijeli učitelé a studenti Vyšší odborné školy a Střední školy technické Česká Třebová (VDA). Žákům 8. tříd přiblížili možnosti studia na jejich škole. Naši osmáci měli možnost si zkusit pospojovat elektrický obvod, vyzkoušet si zručnost při řezání, vrtání, skládání okenních rámů. Zaujaly je také hlavolamy, které žáci úspěšně řešili. Nejlepší z nich si odnesli domů i věcné ceny. Děkujeme kolegům z VDA za návštěvu a přiblížení zajímavých studijních oborů na jejich škole.

František Zeman

Listopad 2019 v ŠD.

Měsíc listopad byl pro družinku pestrý, co se aktivit týče. Děti měly možnost se seznámit s určitými formami batikování triček, razítkováním a malováním na ně. Výsledky stály za to! Proběhla návštěva kina, kde se hrála pohádka Aladin. Návštěva bazénu musela být pro nedostatek zájmu děti, zrušena. Začaly nám tvořivé dílny, kde se snažíme o výrobky, které si prodáme na vánočním jarmarku přímo ve škole. Hřiště, procházky, aktivity ve třídě, to jsou nezbytné činnosti, které děti mají k dispozici téměř každý den. A teď? Teď už se jen těšíme na Vánoce!!!!!

Vychovatelka Petra Skřipská

8. 12. 2019  

PC_ák 2019.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice uspořádala 25. ročník počítačové soutěže pro žáky 8. a 9. tříd základních škol.

V soutěži se představili žáci ze tří krajů v celkovém počtu 124.

V kategorii TVORBA PLAKÁTU naši školu velmi úspěšně reprezentovala Adéla Kalová, která obsadila se svou prací druhé místo.

stránky soutěže

Roman Cápal

2. 12. 2019  

ZDRAVOhrátky ve Svitavách.

Ve středu 27. listopadu 2019 se zájemci žáků z osmých a devátých tříd zúčastnili ZDRAVOhrátek - projektu na podporu zdravotnického vzdělávání v Pardubickém kraji. Po úvodním přivítání nás vyučující Střední zdravotnické školy Svitavy seznámili s poskytujícími obory vzdělávání formou praktických ukázek a soutěží. Celkem šest stanovišť bylo označeno speciálními názvy. Tělo v akci se zaměřilo na poznávání kostí a orgánů, Ruce v akci prověřily znalost přístrojů na měření fyziologických funkcí a Uvolni se se soustředilo na svaly v lidském těle. Ve Svitavské nemocnici bylo stanoviště Poznej krevní skupinu a na výjezdové základně svitavské zdravotnické záchranné služby Zachraň mě a Zavolej mě včas se nacvičovala resuscitace a přivolání sanitky. V závěrečné soutěži škol jsme ve společném týmu se ZŠ Kostelní Moravská Třebová v praktických činnostech obsadili 2. místo se ztrátou pouhého jediného bodu na vítěze a ve znalostním kvízu jsme dosáhli na vynikající 1. místo, odměnou se stal chutný ovocný dort. Žáci se vrátili plni pozitivních dojmů a s vyjasněnou představou, co obnáší studium oboru sportovní a rekondiční masér a oboru praktická sestra.

František Zeman

26. 11. 2019  

Příběhy bezpráví.

Stejně jako v loňském roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví přibližující žákům a studentům moderní československé dějiny prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů se zaměřením na setkání se s pamětníky totalitního bezpráví. Pro letošní rok bylo hlavním tématem 30. výročí pádu železné opony. Žákům devátého ročníku byl promítnut film režiséra Karla Strachoty 1989: Z deníku Ivany A. Předlohou filmu se stal autentický deník osmnáctileté Ivany A., která osobitým pohledem středoškolačky reflektuje poslední rok existence komunistického Československa. Maturitní ples kontrastuje s událostmi Palachova týdne; otravné oslavy 1. máje a memorování sovětských reálií k blížící se maturitě s první cestou na „Západ“; radostné zážitky posledních školních prázdnin s nástupem do nevábného zaměstnání a vyhlídkami na budoucí šedivý život. A pak přichází sametová revoluce...

Snímek Karla Strachoty je propojením skutečných deníkových záznamů, sekvencí ze zpravodajských a publicistických pořadů, ukázek z dobového tisku, soukromých dokumentů a fotografií. Následných besed se ujal regionální historik a novinář pan Jiří Šmeral, který poutavě provedl listopadovými událostmi nejen celorepublikového dění, ale i událostmi v Moravské Třebové. Žáci měli také možnost se seznámit s bohatým dobovým materiálem.

Ve škole též byla instalována plakátová výstava 1989 – Rok zázraků zpracovávající revoluční rok 1989 jak v Československu, tak v mezinárodním kontextu včetně pádu režimů ve východním bloku a tématu emigrace. Velké poděkování patří besedujícímu, se kterým jsme strávili ve škole příjemné dopoledne.

František Zeman

24. 11. 2019  

ČEPS CUP 2019/2020  - chlapci.

V úterý 5. 11. 2019 se naši žáci zúčastnili okresního kola florbalového turnaje ČEPS CUP 2019/2020 ve SH Na Střelnici ve Svitavách. Chlapci ze 4. a 5. tříd si po velmi vyrovnaných zápasech vybojovali bronzovou příčku.

Děkuji za vzornou reprezentaci školy.

Gabriela Krejčí

17. 11. 2019  

ZŠ Palackého se zapojila do programu Erasmus +, a to konkrétně do projektu ‚Food is our common ground‘ – Jídlo je to, co máme společné. .

Ve dnech 21. – 25. 10. 2019 proběhlo podzimní setkání v Moravské Třebové, kdy se 6 vybraných žáků z 5. ročníku setkalo se svými vrstevníky ze tří evropských zemí. Navštívili nás Poláci z obce Truskolasy, Slováci z Banské Štiavnice a Španělé z menší vesnice nedaleko Gibraltaru. Díky této skladbě účastníků se naším dorozumívacím jazykem stala angličtina.

Cílem projektu je se v rámci vzájemných mobilit seznámit s kulturním a historickým dědictvím partnerských měst a zemí. V tomto případě je to, co nás spojuje, jídlo. Prostřednictvím objevování tradičních jídel, jejich příběhů a historických souvislostí, které ovlivňují výrobu lokálních surovin, chceme v rámci tohoto projektu poznávat naše regiony a jejich historii.

Pro děti a jejich pedagogický doprovod jsme připravili bohatý a především zážitkový třídenní program. V úterý jsme se všichni sešli na půdě naší základní školy, kde proběhlo slavnostní přivítání všech účastníků s následnou prohlídkou školy. Odpoledne patřilo podzimní procházce po památkách našeho města, která byla zakončena výstupem na Křížový vrch. Večer jsme se prostřednictvím seznamovacích her více poznali a již začala vznikat nová přátelství. Středeční dopoledne patřilo prezentacím našich návštěvníků. Ti nás poutavou formou seznámili s jejich podzimními zvyky, tradicemi, svátky a především s typickými pokrmy pro toto roční období. Nechyběla ani ochutnávka přivezených jídel. Po poledním odpočinku nás čekala návštěva nedalekého muzea lidové architektury a tradic v Horním Smržově. Byl to opravdový zážitek vidět, jaké pomůcky lidé v dřívějších dobách využívali při přípravě pokrmů. Čas utekl jako voda a my jsme měli před sebou náš poslední společně prožitý den. Ve čtvrtek jsme návštěvu seznámili s tradičním podzimním pokrmem pro tento region, a to s buchtami z cukrové řepy, které jsme následně upekli ve školní kuchyňce. Odpoledne jsme se vydali na výlet do jeskyní v Javoříčku se zastávkou u hradu Bouzov. Na večer se všechny děti těšily, protože je čekala rozlučková diskotéka a čas vyměnit si dárečky a kontakty, protože někteří se za pár dní velmi sblížili.

První setkání dopadlo na výbornou a nyní se už těšíme na zimní výjezd do Polska.

 

Klára Janoušková

13. 11. 20199  

Erasmus + na ZŠ Palackého.

12 žáků z 6. a 7. ročníků se ve dnech 14. – 18. 10. zúčastnilo mobility žáků v rámci projektu Poznejme kulturní dědictví nejen ve své zemi, do kterého jsou zapojeny ZŠ Palackého v Moravské Třebové, ZŠ Jozefa Horáka v Banské Štiavnici a Česká základní škola Jana Amose Komenského v Daruvaru. První setkání proběhlo na Slovensku, kde žáci prostřednictvím hravých aktivit rozvíjejících čtenářskou gramotnost pracovali s různorodými texty národních literatur. Díky výletům poznávali slovenskou kulturu.

Žáky čekal bohatý a zábavný program. V pondělí po příjezdu se prostřednictvím seznamovacích her vzájemně představily jednotlivé skupiny žáků a pedagogů. Úterý se neslo v duchu literárních aktivit – žáci pracovali s texty národních pohádek. Odpoledne navštívili Slovenské banské muzeum v přírodě a seznámili se s důlní tradicí města, následovala prohlídka města vedená vyučujícím dějepisu. Večerní zábavu zajistily společenské hry, při kterých se žáci velice bavili. Středa byla věnována poznávání města Bojnice a tamějšího zámku a zoologické zahrady. Ve čtvrtek jsme v prostorách Starého zámku zhlédli prezentaci o hornickém lidovém umění, poté jsme obdivovali díla v Galerii Jozefa Kollára. Odpoledne nás čekal výstup na Kalvárii, odkud se nám naskytl dech beroucí výhled na město hrající podzimními barvami. Večer se hotelem linula hudba rozlučkové diskotéky. V pátek dopoledne se žáci stali součástí milostného příběhu Andreje Sladkoviče a jeho milé Maríny v Bance lásky. Po obědě jsme se rozloučili s našimi slovenskými a chorvatskými přáteli, vyměnili si dárečky a čekala nás cesta domů.

Během společných aktivit žáci rychle prolomili jazykové bariéry a navázali nová přátelství. Nyní se již těší na další společné setkání, které proběhne v dubnu 2020 v chorvatském Daruvaru.

Děkujeme pedagogům a vedení ZŠ Jozefa Horáka za perfektně připravený program a přátelské přijetí.

Tereza Klímová

10. 11. 2019  

Přehlídka středních škol.

Ve středu 6. listopadu se konala v budově naší školy Přehlídka středních škol. Žáci z osmých a devátých tříd spolu se svými rodiči využili možnosti získat podrobnější informace o studijních oborech, které prezentovalo celkem 11 středních škol z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jejich zástupci byli spokojeni s účastí a provedenou formou.

František Zeman

5. 11. 2019  

Naše město

V červnu 2019 se třídy 6.A, 6.B a 6.C (letos už velcí sedmáci) daly dohromady a pod vedením paní učitelky Jindřišky Polišenské natočily video, prezentující zajímavá a oblíbená místa v Moravské Třebové. Video se stalo završením projektu Naše město, na kterém žáci pracovali v hodinách občanské výchovy. Místa, prezentovaná ve videu, zanesli do vlastnoručně vyrobených map a své kreativní schopnosti také ukázali při vymýšlení znaku města či pověsti o jeho založení.
 

 

Video zde: https://youtu.be/fcmFW46oDhc

4. 11. 2019  

Angliáda 2019.

Ve středu 23. října 2019 se 11 žáků devátých ročníků naší školy zúčastnilo soutěže o nejlepšího mladého angličtináře s názvem Angliáda 2019, kterou již tradičně pořádá Gymnázium Jevíčko ve spolupráci s Bridge Publishing House a Oxford University Press Olomouc. Do soutěže se zapojilo 102 žáků devátých ročníků z celkem 15 základních škol regionu Malá Haná. Všichni účastníci absolvovali test anglického jazyka skládající se z poslechu a četby s porozuměním na úrovni A2 – B1.

V kategorii jednotlivců dosáhli nejlepších výsledků - Viktorie Prokopová (4. místo), Petr Gottwald (12. místo), Christine Langrová (12. místo) a Denis Tavanti (12. místo).

V kategorii škol se žáci naší školy umístili na 1. místě.

Všem soutěžícím gratulujeme k výborným jazykovým výkonům, děkujeme za účast v soutěži a reprezentaci naší školy.

Hana Vystavělová

20. 10. 2019  

Den stromů na ZŠ Palackého.

Dne 14. října 2019 se naše třída V.B zúčastnila projektu Den stromů. Na Knížecí louce pro nás byly připraveny sazenice olší a osik. Každá skupina žáků si zasadila svůj stromek a bude o něj dále pečovat. Velké poděkování patří panu Sopouškovi z Českého svazu ochránců přírody v Moravské Třebové, který pro nás vše připravil. Podobné akce jsou dnes velmi důležité vzhledem ke klimatickým změnám na naší planetě a přírodní kůrovcové kalamitě v českých lesích.

Mgr. Petr Hrdina

13. 10. 2019  

Exkurze do REHAU.

V pondělí 7. října se naši žáci z třídy IX.A vypravili do regionálně významné firmy REHAU. V konferenčním salonku byli seznámeni s historií firmy i s její současnou produkcí. Po informačně bohatém posezení s příjemným občerstvením následovala prohlídka areálu firmy. Žáci nahlédli do provozu velké firmy, nejvíce je zajímaly výrobky pro automobilový průmysl. Odcházeli jsme obohaceni zajímavými informacemi a také s drobnými firemními dárky.

František Zeman

10. 10. 2019  

Školní družina - září.

Školní rok  ve školní družině byl úspěšně odstartován seznamovacími hrami v Lučních lázních. Započal celoroční projekt vychovatelky Petry Skřipské pod názvem ,,Pirátská výprava“. Protože počasí získalo nádech podzimních odstínů, využili jsme sběru přírodních materiálů, ze kterých jsme následně vyrobili podzimníčky, stromečky a zvířátka z kaštanů. Absolvovali jsme také indiánskou výpravu směr Boršovský rybník. Tam si děti vytvořily různé šperky, plnily úkoly a bavily se.

Vychovatelka Petra Skřipská

9. 10. 2019  

Dopravní soutěž na ZŠ Palackého.

Dne 24. 9. 2019 za krásného slunného počasí proběhlo školní kolo dopravní soutěže. Žáci 4. až 8. ročníků si nejprve napsali test ze znalostí dopravních předpisů a následně vyjeli na jízdu zručnosti. Po plynulém průjezdu slalomu na žáky čekalo úskalí v podobě přenášení hrníčku s vodou,ovšem nejtěžší disciplínou byla„osmička“. 

                                                                                                                                                   Každoročně překážkovou dráhu pomáhají nachystat a o své mladší spolužáky se vždy postarají žáci 9. ročníků. Je pěkné sledovat, jak se zkušenější deváťáci snaží alespoň nápovědou svým mladším spolužákům pomoct.

Děkujeme.

Mladší žákyně:                                                                Mladší žáci:

1.místo: Tamara Beyerová                                           1.místo: Adam Šmerák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Adam Beránek

 

 

 

 

 

 

 

 

2. místo: Emma Bumbálková                                      2. místo:  Dominik Soška            

3. místo: Elizabeth Podhorská                                     3. místo: Jakub Brziak

               Kristýna Sulová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starší žákyně:                                                                Starší žáci:

1.místo: Natálie Novotná                                          1.místo: Tadeáš Ladra

2. místo: Karolína Haasová                                       2. místo:  Sebastian Roche

3. místo: Marek Šatník

29. 9. 2019  

Výběr střední školy.

Žáci devátých ročníků se zúčastnili besedy s Blankou Muškovou, zaměstnankyní Úřadu práce Moravská Třebová, která žákům představila aktivity Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání (IPS), které mohou při volbě střední školy využít. Žáci obdrželi mnoho užitečných materiálů – Atlas školství Pardubického kraje, přehled webových stránek zabývajících se volbou povolání, webové odkazy k přípravě na přijímací zkoušky. Dále byli seznámeni s důležitými termíny přehlídek středních škol, technohrátek a zdravohrátek. Paní Mušková též žákům poradila, na co se zaměřit při výběru střední školy. Přejeme deváťákům, ať je jejich volba správná.

Tereza Klímová

18. 9. 2019  

Odznak všestrannosti - REPUBLIKOVÉ FINÁLE.

Republikové finále Odznaku všestrannosti je oslavou sportu. Projekt založili olympijští vítězové Roman Změlík a Roman Šebrle, aby motivovali děti ke sportovní všestrannosti a překonávání sebe sama. Odznak všestrannosti je dlouhodobě součástí projektu Sazka Olympijský víceboj.

Jubilejní desáté finále Odznaku všestrannosti hostil od 5. do 6. září brněnský sportovní areál pod Palackého vrchem. Žáci ZŠ Palackého se v konkurenci více než 600 závodníků neztratili a úspěšně reprezentovali naše město. Družstvo ve složení M. Cedzo, B. Zeman, M. Vavřín, D. Adámek, L. Dolečková, E. Bačáková, K. Schmidtová, L. Konečná zúročilo prázdninovou přípravu a v konkurenci dalších 40 týmů obsadilo krásné 6. místo. V soutěži jednotlivců dále naši školu reprezentovali J. Klímová, T. Kolářová, M. Šimon, Š. Škrabal. Z této soutěže si přivážíme třetí místo zásluhou L. Dolečkové. Závodníky podporovalo více než šest desítek členů Českého klubu olympionik, mezi které patřili například cyklista Jiří Ježek, trojskokanka Šárka Kašpárková, nebo skifařka Mirka Topinková Knapková. Naší patronkou byla Petra Juříčková (Vachníková) – LOH 2000 Sydney.

O slavnostní zahájení se postaral olympijský vítěz v moderním pětiboji David Svoboda. Vedle sportovních disciplín byla pro účastníky i návštěvníky republikového finále připravena #BeActive vesnička s bohatým doprovodným programem.

Součástí programu byla také exhibice známých sportovců. V disciplínách Odznaku všestrannosti se mezi sebou utkali například triatlonista Filip Ospalý, Květoslav Svoboda, jeden z nejúspěšnějších českých plavců v historii nebo bývalý sdruženář Ladislav Rygl mladší.

Roman Cápal, Vladimíra Schmidtová

Slavnostní přivítání prvňáčků na ZŠ Palackého.

2. září 2019 znamenalo nejen v naší škole první školní den v období 2019/2020...

Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků proběhlo v jednotlivých třídách. Od rána sice pršelo, ale to neubíralo na vážnosti a radostných chvílích tohoto dne.

Všem našim prvňáčkům přejeme, aby do školy chodili rádi a s chutí, aby s radostí objevovali nové a zajímavé věci, našli ve škole spoustu dobrých kamarádů a kamarádek a spolu s nimi a se svými učitelkami ve škole prožívali mnoho hezkých chvil..

Rodičům a všem, kteří budou prvňáčkům v jejich prvním školním roce pomáhat, přejeme hodně trpělivosti, síly a odvahy doprovázet své děti během prvního školního roku. Buďte jim velkou oporou, neboť oporu rodičů budou někteří žáčci opravdu potřebovat a v neposlední řadě také přejeme mnoho radosti ze společné školní práce a nových zážitků.

15. 9. 2019  

Erasmus + na ZŠ Palackého.

Školní rok 2019/2020 se na Základní škole Palackého ponese v duchu mezinárodních setkání. Škole byl schválen projekt Poznejme společné kulturní dědictví nejen ve své zemi. Žáci a pedagogové budou spolupracovat s partnery z chorvatského Daruvaru a slovenské Banské Štiavnice. Celková částka na realizaci projektu činí 79400 euro. Základní škola Palackého je koordinátorem projektu a obdržela grant ve výši 29800 euro.

Projektové aktivity budou zaměřeny na poznávání kultury, literatury, jazyka, národních zvyků a zajímavých míst spojených s autory pohádek. Výměny se zúčastní 12 žáků druhého stupně a 6 pedagogů, kteří si budou společně se zahraničními kolegy vyměňovat postupy a metody..

Dále se jako partnerská škola zapojíme společně se školami z Polska a Španělska do projektu pořádaného slovenskými koordinátory – Jedlo je to, čo máme společné.

Věříme, že díky mezinárodní spolupráci obohatíme výuku o nabyté znalosti a dovednosti a že žáci navážou nová přátelství.

T. Klímová, M. Bazalová

3. 9. 2019  

Školní družina.

• Na začátku školního roku odevzdají rodiče vyplněný a podepsaný ZÁPISNÍ LÍSTEK včetně vyplněného záznamu o odchodech ze ŠD vedoucí vychovatelce paní Sychrové. Vyplněné údaje jsou závazné, změny jsou možné jen písemně.

• Školní družina (dále jen ŠD) má k dispozici 6 oddělení pod vedením plně kvalifikovaných vychovatelek. Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných kurzech. Jednotlivá oddělení jsou pro žáky 1. – 3. tříd. Pokud není naplněna kapacita, jsou přijímáni žáci i ze 4. tříd. Pro každé oddělení je maximální počet 30 žáků.

• Rodiče jsou seznamováni s akcemi ŠD prostřednictvím zápisníku, mají možnost denně komunikovat s vychovatelkami.

• ŠD zahajuje činnost prvním dnem školního roku a končí posledním dnem školního roku.

• Vybavení ŠD je průběžně doplňováno a obnovováno, slouží dětem k všestrannému využití v oblasti trávení volného času.

• Po skončení vyučování si vychovatelky převezmou žáky v prostoru šaten a odcházejí na společný oběd.

• Po poledním klidu pokračují rekreační činnosti ve třídě, na školním hřišti a zahradě. Při nepříznivém počasí jsou činnosti organizovány v prostorách školní družiny a tělocvičny. Vychovatelky žáky posílají na zájmové kroužky, probíhající během odpoledne ve škole. V průběhu roku jsou pořádány pravidelné tematické akce probíhající vždy ve středu od 14:00 hod. do 17:00 hod. (karneval, kino apod.) Při všech činnostech je brán zřetel na individuální zvláštnosti, potřeby a hlavně relaxaci dětí.

Naše školní družina nabízí dětem možnost jak vhodně a všestranně využít volné odpoledne, trávit čas se svými vrstevníky, naučit se žít v kolektivu a odnést si s sebou do života dovednosti, znalosti a vzpomínky.

30. 8. 2019  

Zahájení nového školní rok 2019/2020.

Školní rok 2019/2020 bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019. Pro druhý až devátý ročník od 8:00 hod. Pro první třídy od 8:30 hod.

Těšíme se na vás!