logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Články 2016/2017

Školní družina - listopad.

V měsíci listopadu proběhla individuální rek. středa. Navštívili jsme muzeum s komentovanou prohlídkou. Jiní vyšli do přírody.

V tělocvičně jsme se zúčastnili Bubušou, kde byla přehlídka strašidel, zrcadlový tanec a tanec s koštětem.

V kině jsme shlédli film Děda.

Poslední dva týdny jsme se věnovali adventnímu času. Pekli a zdobili jsme perníčky. Na adventních dílnách jsme si vyrobily různé vánoční dekorace. Vyrábělo se například z keramiky a slaného těsta. My jsme se věnovali ubrouskové technice. Na pomoc nám přišla paní Draplová, které bych chtěla touto cestou poděkovat.

Za kolektiv p. vychovatelek Jana Péčová