logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


18. 12. 2016 - Čertovská show.

Čertovská show na ZŠ Palackého.

V podvečer 5. prosince navštěvuje děti Mikuláš, čerti a andělé. Ani naši školu neminuli. Sotva jsme ráno v tento den zasedli do lavic, zazvonil zvonek a do naší třídy vtrhli čerti a čertice. Z knihy hříchů přečetli zlobivce, hodné pohladili a pozvali nás do pekla (tělocvičny). Museli jsme ovšem zpaměti odříkat čertovskou básničku, jinak bychom nemohli dovnitř. V tělocvičně nás tak rozdováděly svým tancem čertice z 8. třídy, že hlavní čertice, velice podobná paní učitelce Horské, měla co dělat, aby nás uklidnila. Následovalo vystoupení dětí z 1. stupně a soutěž ve znalostech moravskotřebovských pověstí. A když se dohrálo, dozpívalo a dotancovalo, opět se ozval zvonek, všichni s napětím ztichli a konečně přišel Mikuláš s andělem, tentokrát podobní panu řediteli a paní zástupkyni, rozdali třídám bonbóny a po závěrečné písničce Rolničky jsme se museli vrátit zpět do svých tříd. Moc děkujeme za přípravu celé akce našim starším spolužákům zejména z 9. C a jejich paní třídní učitelce Horské.

Vybráno ze slohových prací žáků z 5. A Jiřina Faktorová