logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Čertovská show na ZŠ Palackého.

V podvečer 5. prosince navštěvuje děti Mikuláš, čerti a andělé. Ani naši školu neminuli. Sotva jsme ráno v tento den zasedli do lavic, zazvonil zvonek a do naší třídy vtrhli čerti a čertice. Z knihy hříchů přečetli zlobivce, hodné pohladili a pozvali nás do pekla (tělocvičny). Museli jsme ovšem zpaměti odříkat čertovskou básničku, jinak bychom nemohli dovnitř. V tělocvičně nás tak rozdováděly svým tancem čertice z 8. třídy, že hlavní čertice, velice podobná paní učitelce Horské, měla co dělat, aby nás uklidnila. Následovalo vystoupení dětí z 1. stupně a soutěž ve znalostech moravskotřebovských pověstí. A když se dohrálo, dozpívalo a dotancovalo, opět se ozval zvonek, všichni s napětím ztichli a konečně přišel Mikuláš s andělem, tentokrát podobní panu řediteli a paní zástupkyni, rozdali třídám bonbóny a po závěrečné písničce Rolničky jsme se museli vrátit zpět do svých tříd. Moc děkujeme za přípravu celé akce našim starším spolužákům zejména z 9. C a jejich paní třídní učitelce Horské.

Vybráno ze slohových prací žáků z 5. A Jiřina Faktorová