logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Školní družina - říjen.

Zúčastnili jsme se společné drakiády a vyrazili na sběr kaštanů.

V ŠD jsme se věnovali tvorbě z přírodního materiálu.

V ŠD u p. Sychrové proběhla beseda O Morčatech.

Za kolektiv p. vychovatelek Jana Péčovává