logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


20. 11. 2016 - Halloween.

Halloween na ZŠ Palackého.

„Teda to byl den! Teď jsem se ale trochu bál.“ „ Já neměl vůbec strach. No, možná malý.“ Takhle podobně popisovaly některé děti zážitky z Halloweenu, který se u nás konal v úterý 25. 10. 2016. Dopolední vyučování bylo trochu jiné. Děti měly krásné strašidelné kostýmy a v lavicích je čekalo strašidelné počítání, vyrábění. Také se byly podívat v tělocvičně, kde se podívaly i na masky z jiných ročníků.

V podvečer se učitelé, rodiče i děti sešli s lampiony a vydali se na tradiční lampionový průvod, jehož trasa vedla přes ulici Jiráskovou, Svitavskou a zpět ke škole. Po průvodu se žáci 1.stupně odebrali do svých tříd a čekali, než je spojka z našeho strašidelského sboru vyzve, aby prošli stezku odvahy, kterou pro ně připravili žáci 2. stupně. Děti chodily po skupinkách a musíme říci, že se moc nebály. To nás strašidla hodně mrzelo J.

Stanoviště s úkoly se líbila. Největší úspěch zaznamenala „Pevnost Boyard“. Zde děti měly sluchátko a telefonováním odpovídaly na jednoduché hádanky. Zajímavá byla i návštěva kuchyňky, kde se ochutnávaly lidské prsty. Jako žáci 2. stupně myslíme, že se nám to letos obzvláště povedlo. Doufáme, že se všem strašidelná stezka odvahy líbila a těšíme se na další.

Lukáš Brdíčko, Gabriela Krejčí