logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Halloween na ZŠ Palackého.

„Teda to byl den! Teď jsem se ale trochu bál.“ „ Já neměl vůbec strach. No, možná malý.“ Takhle podobně popisovaly některé děti zážitky z Halloweenu, který se u nás konal v úterý 25. 10. 2016. Dopolední vyučování bylo trochu jiné. Děti měly krásné strašidelné kostýmy a v lavicích je čekalo strašidelné počítání, vyrábění. Také se byly podívat v tělocvičně, kde se podívaly i na masky z jiných ročníků.

V podvečer se učitelé, rodiče i děti sešli s lampiony a vydali se na tradiční lampionový průvod, jehož trasa vedla přes ulici Jiráskovou, Svitavskou a zpět ke škole. Po průvodu se žáci 1.stupně odebrali do svých tříd a čekali, než je spojka z našeho strašidelského sboru vyzve, aby prošli stezku odvahy, kterou pro ně připravili žáci 2. stupně. Děti chodily po skupinkách a musíme říci, že se moc nebály. To nás strašidla hodně mrzelo J.

Stanoviště s úkoly se líbila. Největší úspěch zaznamenala „Pevnost Boyard“. Zde děti měly sluchátko a telefonováním odpovídaly na jednoduché hádanky. Zajímavá byla i návštěva kuchyňky, kde se ochutnávaly lidské prsty. Jako žáci 2. stupně myslíme, že se nám to letos obzvláště povedlo. Doufáme, že se všem strašidelná stezka odvahy líbila a těšíme se na další.

Lukáš Brdíčko, Gabriela Krejčí