logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Příběhy bezpráví.

Stejně jako v loňském roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví přibližující žákům a studentům moderní československé dějiny prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů se zaměřením na setkání se s pamětníky totalitního bezpráví. Letošní rok jako hlavní téma listopadových akcí byly zvoleny osudy lidí, kteří v průběhu minulého století z různých důvodů opustili své domovy a na ty, kteří byli v rámci Československa nedobrovolně přesídleni. K vybranému tématu byly školám nabídnuty snímky o emigraci, poválečném odsunu Němců, o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, kteří chtěli odejít do zahraničí, o budování hranice z ostnatých drátů kolem Československa a dokument o přesidlování a internaci řeholníků a řeholnic. Ve spolupráci s ředitelem muzea panem Robertem Jordánem jsme se zaměřili na poválečný odsun Němců. Beseda s ním konaná 7. listopadu doplněná o promítnutí dokumentárního filmu Zabíjení po česku byla pro žáky velmi přínosná a uvědomili si, že žít ve svobodné době zdaleka není samozřejmost. Ve škole též byla instalována výstava Z místa, kde žijeme. Tuto výstavu vytvářeli žáci z celé České republiky a zpracovali tak emotivní téma emigrace a bezpráví s ní spjaté.

František Zeman