logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Školní družina - září.

V měsíci září jsme se seznámili s řádem a chodem ŠD. Prožili jsme několik krásných akcí. Využili jsme pěkného počasí a rekreační středy jsme trávili v lesích a na loukách, aktivními i vědomostními hrami. Proběhla také již tradiční SEZNAMKA, kde se družstva tvořená ze všech oddělení snažila překonat úkoly, které jsme si pro ně připravili. Např. skákání v pytli, přetahování lanem apod.

Zúčastnili jsme se i přespolního běhu na KŘÍŽOVÉM VRCHU. Někteří z nás využili příležitosti a navštívili dětské hřiště u zámku.

V ŠD jsme malovali výkresy s podzimní tématikou.

Za kolektiv p. vychovatelek Jana Péčová.