logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Upozornění rodičům

Upozorňuji rodiče, že se ve třídě I.B se vyskytl jeden případ spály.  Spála je přenosné bakteriální onemocnění charakterizované bolestí v krku, zvýšenou teplotou, zduřením podčelistních mízních uzlin, charakteristickým rysem jsou kožní projevy – drobný krupičkovitý exantém (vyrážka) v oblasti podbřišku, vnitřní strany stehen. Inkubační doba 2 - 5 dnů. Prosíme, ohlídejte dobře zdravotní stav dětí, v případě dalšího výskytu informujte základní školu.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Dle doporučení Krajské hygienické stanice ve Svitavách bude zajištěna větší dezinfekce a  větrání ve třídách na 1. stupni.

 


31. 10. 2016 - Školní družina.

Školní družina - září.

V měsíci září jsme se seznámili s řádem a chodem ŠD. Prožili jsme několik krásných akcí. Využili jsme pěkného počasí a rekreační středy jsme trávili v lesích a na loukách, aktivními i vědomostními hrami. Proběhla také již tradiční SEZNAMKA, kde se družstva tvořená ze všech oddělení snažila překonat úkoly, které jsme si pro ně připravili. Např. skákání v pytli, přetahování lanem apod.

Zúčastnili jsme se i přespolního běhu na KŘÍŽOVÉM VRCHU. Někteří z nás využili příležitosti a navštívili dětské hřiště u zámku.

V ŠD jsme malovali výkresy s podzimní tématikou.

Za kolektiv p. vychovatelek Jana Péčová.