logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            

Naše zájmy.

Slunného podzimního dne 15. 9. jsme se vypravili zjistit, co se děje na moravskotřebovském zámku (tedy kromě prohlídek). Zjistili jsme, že pro nás - děti nabízí prostory zámku, ve kterých je umístěna ZUŠ Moravské Třebové, zájmové kroužky. Navštívili jsme hudební sál, kde jsme měli možnost si zazpívat, zahrát na hudební nástroje i zatančit. Taneční kreace jsme mohli předvést také v tanečním sálku plném zrcadel. Netečnými nás nezanechal ani výtvarný kroužek. Nejvíce jsme se vyřádili (jako herci v divadle) v prostorách dramatického kroužku. Zkoušeli jsme si různé role a kostýmy. Spousta z nás se těší, jak bude kroužky během školního roku navštěvovat.

Druháčci ZŠ Palackého