logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


13. 6. 2016 - Výlet na jižní Moravu.

Výlet na jižní Moravu.

Dne 25.5. 2016 se naše třídy 6.A a 6.B zúčastnily krásného výletu na jižní Moravu. Většina z nás tam byla poprvé.

Navštívili jsme Památník Velké Moravy ve Starém Městě, kde jsme zhlédli expozici Jak žili a pracovali naši předkové a kosterní hroby. Poté jsme přejeli do Uherského Hradiště a prošli krásným městem se zastávkou na obě. Po dobrém obědě jsme se vydali do Buchlovic, abychom se prošli nádherným zámeckým parkem, kde se natáčela pohádka Z. Trošky Čertova nevěsta. Projeli jsme pod hradem Buchlov a přijeli jsme na Mohylu míru nad Slavkovem. Zde nás uchvátila interaktivní ukázka bitvy u Slavkova.

A to už se blížil podvečer a my se vraceli ke svým rodičům. Unavení, ale spokojení a obohacení o nové zážitky a poznatky.

Žáci 6.A a 6.B, ZŠ Palackého ul.