logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


15. 5. 2016 - Na hvězdárně.

Na hvězdárně.

V sobotu 2. dubna jsme strávili noc na hvězdárně a ve škole. Nejprve jsme se ubytovali ve třídě a odložili si do kuchyňky něco k půlnočnímu zakousnutí a potom hurá do DDM, kde jsme si promítali o mlhovinách. Moc jsme se těšili na přednášku o vltavínech, ale pán, který nám měl o nich vyprávět, nepřijel. Potom jsme se přesunuli na hvězdárnu, kde jsme hráli hry a pozorovali hvězdářskými dalekohledy noční oblohu. Před půlnocí jsme se vrátili do školy, snědli jsme večeři a kdo se chtěl o půlnoci vykoupat v bazéně, musel projít stezkou odvahy. Po plavání jsme se zavrtali ve třídě do spacáků, paní učitelka nám pustila pohádku Méďa Béďa, ale většina z nás už konec zaspala. A najednou bylo ráno, pojedli jsme buchty od babiček a museli jsme domů, protože si pro nás přijeli rodiče.

Celá akce byla super. A. Kalová, E. Konečná, N. Kasalová, T. a M. Peškarovi ze 4. A