logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


28. 4. 2016 - Rekreační středy

DRUŽINA - Rekreační středy pokračují.

Chodíme do kina. Viděli jsme Popelku, Ledovou sezónu a další.

Vyrazili jsme i do přírody. Strom pro zvířátka – děti odnesly do lesa jablka, mrkve, zrní pro ptáčky.

Velký úspěch měl Karnevalový Superstar, kde děti zpívaly v maskách a hrály různé hry. Velmi zajímavá byla návštěva RADNICE, kterou nás provedl pan starosta. Děti nakreslily obrázky města, které panu starostovi předaly.

Následovaly Vodní hrátky, ty proběhly ve školním bazénu. Plavalo se na čas a hrály se hry jako ,, žralok“ apod.

V rámci Dne Země jsme čistili les od odpadků. Úklid jsme ukončili opékáním párků.