logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


28. 4. 2016 - Úspěchy zpěváků

Úspěchy zpěváků ze ZŠ Palackého, Moravská Třebová.

V pondělí 18. 4. 2016 proběhlo v koncertním sále na moravskotřebovském zámku oblastní kolo pěvecké soutěže „Zpíváme pro radost“ pořádané DDM Moravská Třebová ve spolupráci se ZUŠ Moravská Třebová.

Do tohoto kola postoupili nejúspěšnější zpěváčci školy z kola školního. Dobrý výběr byl potvrzen dosažením krásných výsledků v silné konkurenci žáků z třebovských i okolních škol.

Získali jsme tato umístění:

Kategorie I. – 1. třídy – populární píseň – 2. místo Leona Bártová z 1. B, 3. místo Patricie Bártová z 1. B

Kategorie II. – 2. a 3. třídy - lidová píseň – 1. místo Kristýna Klíčová z 2. C, ČU – Veronika OYELAKIN z 2. A

Kategorie III. – 4. a 5. třídy – lidová píseň – 2. místo Václav Pavelka ze 4. A, populární píseň –1. místo – Eliška Konečná ze 4. A

Kategorie IV. - 6. a 7. třídy – lidová píseň - 2. místo Jan Haas z 6. A

Velké poděkování patří dětem za úspěšnou reprezentaci naší školy, učitelům hudební výchovy za přípravu žáků na soutěž a paní učitelce Sylvě Jarůškové za organizaci školního kola a pomoc při organizaci oblastního kola soutěže.

Alena Přidalová