logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


28. 4. 2016 - Zájezd s "Němčinou do Opavy"

Zájezd s ,,Němčinou do Opavy“

V pondělí 4. 4. 2016 jsme se díky žákům z 5. B mohli dostat jako hosté a diváci na katedru cizích jazyků Slezské univerzity Opava. Žáci této třídy byli pozváni, aby zahájili soutěž ve čtení německých textů. Soutěže se účastnili žáci základních a středních škol Moravskoslezského kraje. Naši mladší spolužáci zde odehráli divadelní pohádku bratří Grimmů „Hans im Glück“ v německém jazyce a vystoupili s flétnovým koncertem. Odpoledne jsme se všichni prošli historickým centrem města a navštívili Slezské muzeum s novými výstavními prostory na téma „Čas dětství a her.“ Nahlédli jsme do života dětí v minulých staletích a prohlédli si se zájmem také další zajímavé expozice věnované životu, přírodě a historii Opavy. Děkujeme sponzorům – Slezské univerzitě a Goethe-Institutu, kteří nám umožnili zúčastnit se této zajímavé soutěže. A samozřejmě VELKÉ DÍKY patří p. uč. Vitáskové, p. uč. Jarůškovi a rodičům, kteří nám zájezd do Opavy umožnili.

Lenka Navrátilová (žákyně 8. C)