logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


28. 4. 2016 - Velikonoce na ZŠ Palackého

Velikonoce na ZŠ Palackého.

V pátek 18. 3. 2016 proběhly ve třídách 3. B a 3. C „VELIKONOČNÍ DÍLNY“. Děti se rozdělily do dvou skupinek a začaly tvořit ozdoby. Kluci se učili spolu s panem Martinem Zemánkem plést mrskačku, děvčata s pomocí paní Jindry Hellerové v kuchyňce vařila voňavá mýdla.

Dále si někteří vyrobili dekoraci na stůl a vybarvili i jarní mandalu. Samozřejmě nesmělo chybět i tradiční tvoření kraslic. Tentokrát jsme vyzkoušeli ubrouskovou techniku. Kdo se neodvážil zdobit kraslice touto metodou, mohl využít i jiných možností např. zdobení pomocí různých semínek, vlny, barevných papírů. Dětem se výrobky moc povedly a věřím, že alespoň jeden letos ozdobí jejich velikonoční stůl.

Velké poděkování patří paní Hellerové a panu Zemánkovi.

Třídní učitelky 3. B a 3. C