logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


15. 3. 2016 - Nejlepší recitátoři

 

Nejlepší recitátoři ze ZŠ Moravská Třebová, Palackého ul. na „Přehlídce dětských recitátorů“ ve školním roce 2015-2016.

Již od ledna se mnoho žáků naší školy pečlivě připravovalo na recitační soutěž. V únoru probíhala nejprve třídní kola a potom školní kola 1. a 2. stupně s účastí 80 žáků.

Do oblastního kola, které pořádal DDM v Moravské Třebové, postoupilo celkem 9 žáků z prvního a 6 žáků z druhého stupně.

Ve svých kategoriích zde získali ocenění tito žáci:

0. kategorie: 1. místo Matouš Konečný

1. kategorie: 1. místo Vítek Weinlich, čestné uznání Kristýna Klíčová

2. kategorie: 1. místo Alena Ševčíková, 2. místo Eliška Konečná,

čestné uznání Václav Pavelka a Věra Přikrylová

4. kategorie: 2. místo Vojtěch Roubínek, čestné uznání Monika Cápalová

Dne 7. a 8. března se postupující žáci (M. Konečný, V Weinlich, A. Ševčíková, E. Konečná a V. Roubínek prezentovali v okresním kole „Přehlídky dětských recitátorů ve Svitavách“.

Zde dosáhli opět velmi pěkných výsledků.

Žák první třídy Matouš Konečný si své vystoupení opravdu užíval a byl oceněn diplomem za velmi zdařilý výkon. Vítek Weinlich předvedl výborné vystoupení v 1. kategorii a umístil se na 1. místě, stejně jako Eliška Konečná, která letos už soutěžila ve 2. kategorii a vybrala si text v hanáckém nářečí. Čestné uznání si v této kategorii odvezla také Alena Ševčíková.

Všem žákům, kteří se „Přehlídek dětských recitátorů“ zúčastnili, děkujeme za reprezentaci naší školy.

Vítkovi Weinlichovi a Elišce Konečné přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat v měsíci dubnu.

Mgr. Alena Přidalová