logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Zápis dětí do 1. tříd.

30. 1. 2016 se v našem městě konal zápis prvňáčků. Úderem 13. hodiny se škola plnila rodiči a jejich dětmi. V orientaci po škole jim pomáhali žáci 9. tříd, kteří některé provedli celým areálem školy a ukázali třídy, ve kterých mohou své děti zapsat. Při zápisu děti plnily rozličné úkoly: zpívaly písničky, recitovaly básničky, poznávaly barvy, tvary, malovaly obrázek a vyzkoušely si také práci na interaktivních tabulích. Tréma na dětech znát nebyla, všechny úkoly se jim podařilo splnit. Domů si kromě zážitků a drobných dárků odnesly i voňavý koláček, který jsme jako sponzorský dar dostali od pana Moravce z jeho pekárny. Tímto mu moc děkujeme.

Jsme rádi, že zápis, i přes pro nás neočekávaný počet budoucích žáčků, proběhl v přátelské atmosféře a s úsměvem na tvářích rodičů i dětí. Všem držíme pěsti, ať se jim ve škole daří.

kolektiv učitelů ze ZŠ Palackého