logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Výlet do Brna.

Každá třída na prvním stupni ZŠ Palackého pravidelně navštěvuje jednou v roce kamenné divadlo. Nejčastěji to bývají brněnská divadla nebo Východočeské divadlo v Pardubicích. Žáci čtvrtého ročníku si udělali výlet do Brna do Mahenova divadla a zhlédli činohru Ostrov pokladů od Roberta Louise Stevensona. Nádherné prostředí tamního divadla děti příjemně překvapilo.

Kulturní zážitek děti završily návštěvou VIDA centra. Zde na ploše 5 000m čtverečných je pro děti nachystáno přes 150 interaktivních exponátů. Žáci si mohli vyzkoušet stát před kamerou a předpovídat počasí, rozpoutat tornádo a jiné pokusy z oblasti fyziky, chemie, biologie a současné civilizace. Ani se jim nechtělo toto centrum opustit a vrátit se domů.

Věra Komárková