logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Florbal kategorie II.

Výsledky obvodního kola:

Chlapci II "A" - 1. místo a postup do okresního kola

Chlapci II "B" - 3. místo a postup do okresního kola

Dívky II "A" - 1. místo - v této kategorii se okresní kolo nehraje

Dívky II "A" - 2. místo

Sestava: Dolečková, Vykydalová, Tajovská, Kolářová, Sedláková, Martinková, Peškarová, Kasalová, Daulová, Konečná, Kalová, Ševčíková

výsledky

Okresní kolo:

Chlapci II - 1. místo

Sestava: Chalupa, Hanáček, Kubín, O. Peškar, Šimon, Maurer, Sedlák, Křička, M. Peškar, Šedý