logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Rekreační středy v ŠD 2015, 2016.

I letošní rok jsme zahájili seznamkou, kde se potkají a poznají poprvé všechna oddělení ŠD.

A potom už běží akce za akcí. Zde vypíši všechny velmi stručně.

Výstup na rozhlednu Pastýřku, agility, netradiční hry v Údánském lese, strašidla na přehlídkovém molu, návštěva exotických zvířat, přednáška o Peru, drakiáda, hledání pokladu, vánoční posezení, adventní dílka – výroba svícnu, strom pro zvířátka, pečení perníčků. A velmi oblíbené návštěvy kina. Shlédli jsme film Popelka, Uuups! Noe zdrhnul …a Sedmero krkavců.

Náplň a atmosféru vám dokreslí fotky, které mluví samy za sebe. fotoalbum

Doufáme, že se vám budou líbit a my se těšíme na další zážitky, o které se zase brzy podělíme.

S pozdravem p. vychovatelky