logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Jak jsme mířili k Betlému.

Dny se krátily a my už se nemohli dočkat Štědrého dne, ve třídě jsme už nedokázali v klidu posedět, tak jsme si s paní učitelkou vyrazili prohlédnout jesličky s malým Ježíškem. Tuto předvánoční podívanou nám zajistil pan Fibich ve svém stolařství, na jeho dvoře byl krásný vyřezávaný Betlém s Ježíškem, Marií, Josefem i třemi králi. Pan Fibich měl na nás připravené otázky a taky malé odměny. My jsme mu na oplátku zazpívali písničku. Moc děkujeme za zpestření našeho města před Vánoci.

1. B ZŠ Palackého