logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Lyžařský výcvikový kurz 4. a 5. tříd.

V týdnu od 11. – 15. 1. 2016 absolvovalo téměř 80 dětí ze 4. a 5. tříd lyžařský výcvik pod odborným vedením zkušených, kvalifikovaných instruktorů lyžařské školy SUN SKI v Čenkovicích. Ačkoliv většina dětí poprvé stála na lyžích, některé s viditelnými obavami, na konci pobytu nebyl nikdo, kdo by se nenaučil lyžovat. Několik dětí navíc zvládlo i základy výuky na snowboardu. Věříme, že své čerstvě získané schopnosti budou s podporou rodičů dále rozvíjet.

J. Faktorová