logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Návštěva Muzea Vojenské střední školy MO.

V úterý 12. ledna navštívila třída 7.A Muzeum Vojenské střední školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové. Muzeum vzniklo v roce 2014 na místě původní Síně tradic. Je rozděleno do pěti expozic věnovaných především dějinám československého a českéhovojenství a historii vojenského školství v Moravské Třebové. Vzniklo za podpory Ministerstva obrany ČR, Vojenského historického ústavu, Americké obchodní komory v České republice, Československé obce legionářské a města Moravská Třebová.

Nejen díky poutavému výkladu průvodce pana Rejchrta zaujaly žáky všechny části výstavy – od expozice přibližující období husitství po nejnovější část zabývající se současnými vojenskými misemi. Žáci si také mohli osahat a zapózovat s nejrůznějšími typy husitských zbraní, ale i se zbraněmi z 20. století. Velkou pozornost vzbudily modely tanků a vystavené originály vojenských stejnokrojů. Děkujeme Střední vojenské škole MO za umožnění prohlídky.

František Zeman