logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


NÁVŠTĚVA MUZEA V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ.

Ve dnech 11. a 12. ledna 2016 žáci šestých tříd v rámci výuky dějepisu zavítali do místního městského muzea. Expozice Muzeum egyptské princezny aneb cesta kolem světa – Holzmaisterova sbírka mimoevropského umění prohloubila žákům znalosti o starověkém Egyptě. Velký úspěch měla haptická část výstavy, největší zájem však samozřejmě zaznamenala unikátní mumie egyptské ženy. Děkujeme zaměstnancům muzea za umožnění návštěvy mimo standardní otevírací dobu.

František Zeman