logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Soutěž o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu.

Na konci každého kalendářního roku žáci se svými učiteli a učitelkami vánočně vyzdobí interiér školy. Ani v prosinci 2015 tomu nebylo jinak. Na 2. stupni mezi sebou třídy soutěžily o to, která z nich bude mít nejhezčí místnost. Musíme konstatovat, že předvánoční úprava v jednotlivých učebnách je každým rokem lepší a lepší. I tentokrát byla úroveň výzdoby vyšší než letech předchozích.

Jak soutěž dopadla? První až druhou příčku obsadily společně třídy 8. A a 8. C, třetí byla tentokrát 7. B.

Doufáme, že si všechny třídy uvědomily, jak je fajn mít své učebny krásně upravené, a že budou dbát na to, aby místnosti ve škole byly krásné, i když nejsou Vánoce a nesoutěží se o sladkosti.