logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Učení pro život.

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do Operačního programu CZ. 1. 07 podpořeného EU, jehož název je Vzdělávání a konkurenceschopnost. Využili jsme Výzvy 56, která byla zaměřena na podporu výuky cizích jazyků.

Rozhodli jsme se zúčastnit dvou klíčových aktivit. Jednak té, která měla jako hlavní cíl zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení znalostí o zemích EU, jednak té, jejíž hlavním záměrem bylo zkvalitnění jazykových kompetencí pedagogů na základních školách.

V měsíci říjnu 2015 odjelo 36 žáků naší školy do Londýna, kde během pobytu absolvovali 9 hodin výuky rodilými mluvčími – lektory jazykové školy. Dále se měli možnost seznámit s některými pamětihodnostmi tohoto hlavního města, ale také poznat současný život metropole /dopravu, obchod, ceny, jídlo atd. / Význam mělo i ubytování v anglicky mluvících rodinách, kde se děti musely domlouvat pouze v angličtině.

V průběhu listopadu odcestovaly 4 učitelky anglického jazyka rovněž do Londýna, aby se zdokonalily v komunikačních dovednostech. Prošly desetidenním intenzivním kurzem v jazykové škole Milner School of English, Wimbledon – London. Po ukončení obdržely certifikát o absolvování kurzu.

Z názorů učitelek i žáků, kteří se projektu zúčastnili, vyplývá jednoznačně, že náplň byla zajímavá, náročná, ale velmi poučná.

/KŠ/