logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Kraje za bezpečný internet znají své vítěze mezi školáky.

Internet a internetové služby jsou součástí každodenní komunikace dospělých i dětí. Internet je pro ně zdrojem informací všeho druhu, poznání a zábavy. Též jim slouží ke komunikaci s vrstevníky, ale také se zcela neznámými uživateli internetu a ne vždy se v kyberprostoru chovají bezpečně. Ve snaze děti a mladé lidi ochránit před možnými riziky se Pardubický kraj jako desátý v České republice zapojil do projektu KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET, podpořeného Asociací krajů České republiky. V úterý byly předány ceny úspěšným řešitelům doprovodné soutěže žáků základních škol.

V Pardubickém kraji bylo zaregistrováno 502 úspěšných řešitelů z 32 základních a středních škol. Výherci se stali Dominika Fréharová ze ZŠ Moravská Třebová, Palackého, Klára Bartošová ze ZŠ Svitavy, Felbrova a Dominik Barták ze ZŠ Chrast. Ceny jim předali vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss, zástupce projektu Kraje pro bezpečný internet, zástupce Národního centra bezpečnějšího internetu a představitel společnosti Microsoft.

zdroj: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/83674/kraje-za-bezpecny-internet-znaji-sve-viteze-mezi-skolaky