logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Oslavy 40. výročí ZŠ Palackého jsou minulostí.

Milí čtenáři, určitě jste v poslední době zaznamenali, že naše ZŠ Palackého v Moravské Třebové slavila „40. narozeniny“. Toto výročí jsme prožívali opravdu naplno. Na škole proběhlo několik akcí, které připomněly historii školy, ale hlavně ty, které ukázaly skutečný obraz školy v současnosti. Hlavní oslavy proběhly ve dnech 26. – 28. 11.2015, ale přípravy probíhaly daleko dříve.

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se v podvečerních hodinách před školou sešli rodiče se svými dětmi jejich kamarády s lampiony v ruce. Nejvíce tu bylo prvňáčků. Všichni jsme se společně s blikajícími lampiony prošli a zahájili tak oslavy.

V pátek se pokračovalo již na půdě školy Dnem otevřených dveří. Již od rána se v přízemí konal tradiční jarmark, kde si rodiče, žáci i přátelé školy mohli zakoupit dětmi vyrobené dárky. Zakoupení výrobků udělalo radost dětem, ale i ve Vendolí, kam šla většina získaných peněz jako dar námi adoptovanému čápu černému.

Od devíti hodin probíhaly ukázkové hodiny ve třídách. Některé byly pojaty netradičně, ve všech třídách se podařilo vytvořit velmi příjemnou atmosféru. Třeba ve 3. B proběhl veselý tělocvik s rodiči. Do tělocvičny nastoupili někteří žáci společně se svými rodiči. Rodiče přijali výzvu, převlékli se do sportovního oblečení a přidali se k dětem. Společně si vyzkoušeli skákání přes švihadlo, sedy lehy, slalom, útok na branku s florbalovou holí a penalty na bránu. V tělocvičně vládla dobrá nálada. Za své snažení si rodiče vysloužili diplom a děti dostaly sladkou odměnu.

V deset hodin začal krátký kulturní program, který předvedli žáci 1. stupně vzácným hostům z Pardubického kraje, z Města Moravská Třebová, z moravskotřebovských škol, ale i z dalších institucí, které jsou spjaty s naší školou.

V 16, 30 zazněla ve dvoraně moravskotřebovského muzea slavnostní znělka, která zahájila školní akademii. Byla to hodinová přehlídka písniček, recitace, tanečků, ale i sportování v podání žáků školy. Diváky byli především rodiče, kteří se přišli podívat na to, co naši žáci umí.

V sobotu 28. 11. oslavy pokračovaly dalším Dnem otevřených dveří. Po škole se pohybovaly skupinky bývalých žáků, ale i jednotlivci. Ti všichni přišli, aby si připomněli roky, které prožili na naší škole. V dopoledních hodinách se ve sborovně setkali bývalí pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, aby zavzpomínali a porovnali školu dříve a nyní. Ve stejném čase probíhal v tělocvičně florbalový turnaj žáků 4. a 5. tříd. Vítězové dostali krásný pohár, ale všichni bojovali, a tak si zaslouží pochvalu.

Někteří učitelé se podíleli na sestavení Almanachu k 40. výročí.

Učitelé ZŠ Palackého