logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Příběhy bezpráví – beseda s pamětníkem.

Naše škola se zapojila do projektu Příběhy bezpráví, které přibližují žákům a studentům moderní československé dějiny prostřednictvím dokumentárních i hraných filmů se zaměřením na setkání se s pamětníky totalitního bezpráví. Letošní rok byla jako hlavní téma listopadových akcí zvolena okupace Československa, která začala v srpnu 1968. Pozvání na dvouhodinovou besedu, která se konala ve středu 25. listopadu, přijal pamětník pan Karel Metyš. Žákům 9. A a 9. B přiblížil, co se tehdy stalo, zdůraznil tragické následky vpádu a dlouholetého pobytu sovětské armády na území našeho státu. Žáky také vtáhl do doby padesátých let totalitní éry, neboť sám patřil mezi odsouzené za protistátní činnost. Pan Metyš ukázal besedujícím pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu. Patřičný prostor byl pro zvídavé dotazy. Žáky devátých ročníků zajímalo i období druhé světové války.
Važme si toho, že jsou mezi námi pamětníci ochotní sdílet své mnohdy nepříjemné životní zážitky.

Účastníci besedy zhlédli Filmový týdeník č. 35/1968 bezprostředně reflektující vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa a emotivní snímek Ticho se záběry z pohřbu Jana Palacha. Ve škole též byla instalována výstava pod názvem „U nás pomáhaly tanky“.

František Zeman