logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


PC_ák - 21. ročník.

Velmi úspěšné vystoupení našich žáků na počítačové soutěži.

1. místo v kategorii PREZENTACE 8. třída

Tereza Žáková

5. místo v kategorii TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

Lukáš Brdíčko

V soutěží se neztratila ani naše třetí zástupkyně Anna Křenková.

Ve středu 25. listopadu 2015 se Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice proměnila v soutěžní kolbiště, kde své síly mohli poměřit všichni žáci 8. a 9. tříd, kteří mají kladný vztah k technice a informačním technologiím.

Nejstarší soutěž PC_ák, na kterou přijalo pozvání 27 škol se 158 přihlášenými žáky, připravila pro soutěžící výzvu v podobě tématu „Rybolov“. Soutěžní práce žáků byly tak plné šupin, vodní hladiny a podvodní fauny.

Soutěž PC_ák nabídla svým soutěžícím tři kategorie, ve kterých mohli ukázat, co v nich dřímá, konkrétně ve své kreativitě při zpracovávání grafického návrhu na zadané téma. Soutěžící mohli využít některý z předem zvolených profesionálních grafických editorů od společnosti Adobe, Corel, Gimp nebo Zoner.

Další kategorií v této soutěži byla tvorba prezentací, která byla ještě rozdělena podle věku účastníků na žáky 8. třídy a žáky 9. tříd. Téma bylo společné – představit kouzlo rybaření a základní informace začínajícím rybářům. Vše mělo být zpracováno hravou a zábavnou formou pomocí počítačové prezentace.

Poslední hlavní kategorií byla tvorba webových stránek. V této kategorii museli soutěžící předvést nejen svou vlastní kreativitu, ale zároveň i znalost jazyka HTML, CSS či Javascriptu, což vyžaduje důkladnou přípravu. Přestože soutěž nepatřila mezi jednoduché, byly soutěžní práce velmi zajímavé a častokrát překvapily i hodnotící komise.

zdroj:http://soutez.spse.cz/PC_ak/clanky.php