logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Technohrátky.

Dne 24. 11. 2015 se žáci 9. ročníku zúčastnili Technohrátek, které pořádala Integrovaná střední škola v Moravské Třebové. V 8:00 hodin začalo v muzeu přivítání 9. ročníků panem ředitelem ISŠ.

Technohrátek se zúčastnilo celkem 6 škol, z těch vzniklo 7 týmů. Každá škola dostala vedoucího z 2. ročníku ISŠ. Obešli jsme 3 budovy ISŠ. V každé budově bylo několik stanovišť. Na každém stanovišti nám žáci ISŠ názorně ukázali, co budeme dělat, a za každý výtvor jsme byli obodováni. Nejprve jsme byli na ulici Brněnská, kde jsme si vyzkoušeli přípravu chlebíčků a koktejlů. Po ochutnávce jsme šli na ulici 9. května, kde nás pracovník policie a zároveň učitel nového oboru Bezpečnostně právní činnosti seznámil s oborem. Poté nás pozval do učebny sociální činnosti, kde si žáci mohli ověřit např. znalost první pomoci, měli také možnost si nechat změřit tlak.

Pokračovali jsme do dílen ISŠ, kde nám žáci prezentovali pracovní náplň oboru pokrývač, klempíř. Soutěžili jsme v zatloukání hřebíků, vrtání šroubů a pokrývání střechy. Po celé prohlídce školy jsme se opět vrátili do muzea. V muzeu ještě následoval kvíz z informací o všech oborech. Třída 9. B se umístila na krásném 3. místě a třída 9. A na 6. místě. Děkujeme ISŠ za přípravu programu.

/Žákyně 9. A/