logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Inkluze na 2. ZŠ.

 

Že pravý význam tohoto slova ještě neznáte? To my v 1. A už ano!

Předposlední říjnový týden nás navštívili žáci 2. a 3. třídy Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ v Moravské Třebové s p.uč. Jitkou Ottovou. Předvedli jsme jim, co už jsme se za krátký čas od začátku školního roku naučili. Společně jsme četli, počítali a zpívali. Pak jsme našim hostům ukázali, kam chodíme plavat a cvičit, a když jsme si spolu v tělocvičně zahráli několik pohybových her, nebylo už poznat, kdo je host a kdo "domácí". Slíbili jsme si, že se za týden setkáme znovu- tentokrát v jejich škole.

Moc jsme se těšili, ale tato návštěva ještě mnohonásobně předčila naše očekávání. Milé přijetí, přátelská atmosféra a skvělý program s možností vyzkoušet si třeba masážní křeslo nebo relaxaci na vodní matraci.

Prostě máme nové kamarády a víme, jaké to je ve škole, kde děti potřebují větší péči.

Mgr. Lenka Čápová