logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Někteří žáci navštívili Londýn.

V sobotu večer 24. 10. se skupina žáků pod vedením nás učitelek Mgr. Hrdinové, Mgr. Štefkové a Mgr. Štěpařové vrátila z Londýna. Naše škola totiž využila Výzvy 56 MŠMT a vyslala některé vybrané jednotlivce na studijní pobyt do hlavního města Velké Británie. Odcestovali jsme v pondělí ráno 19. 10. v dopoledních hodinách a po téměř celodenní cestě autobusem a trajektem jsme dorazili do Londýna. Od tohoto okamžiku následoval bohatý čtyřdenní program, ve kterém jsme navštívili památky města, muzea, ale i zajímavé stavby současné architektury. Co všechno jsme viděli? London Eye ,Westminsters palace, Big Ben, Westminster Abbey, Tower Bridge, Piccadilly Circus Buckingham palace, London Bridge, Tower of London, Trafalgar Square, Shakespeare´s Theatre Globe, St Paul's Cathedral.

Měli jsme možnost navštívit i 3 zajímavá muzea: Muzeum voskových figurín Madame Tussaud, ve kterém se mnozí z nás fotili se známými osobnostmi ve jejich voskovém provedení, dále v Science Museum a Natural History Museum.

Zájezd nebyl však jen o památkách a muzeích, ale i o dalších zajímavostech. Londýn jsme si mohli prohlédnout z velkolepé stavby, která je nazývána Sharp, prošli jsme si jedno z nejlepších hračkářství na světě Hamleys.

Součástí naší cesty bylo i 9 hodin výuky s rodilými mluvčími- učiteli, kteří mají zkušenost se zahraničními studenty. Vzhledem k tomu, že neuměli ani trochu česky, museli naši žáci opravdu dávat pozor, aby rozuměli tomu, co učitelé říkají. Většina našich dětí si na výuku zvykla a reagovala hezky. Chválíme! Domů si přivezly certifikáty o úspěšném absolvování kurzu.

Během programu v Londýně nemohlo chybět ani nakupování. A tak jsme část jednoho dne věnovali nákupu ve vysněném obchodním domě PRIMARK, kde jsme si všichni nakoupili dárky a suvenýry pro naše blízké.

A teď potěšující zpráva pro rodiče zúčastněných. Všechny děti se chovaly během pobytu hezky, pobyt si užívaly. V „náhradních“ rodinách musely pracovat a jednat samostatně, což krásně zvládly.

Prohlédněte si fotky.

Mgr. Květa Štefková