logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Programy prevence rizikového chování na naší škole.

Vážení rodiče, určitě jste si všimli, že se na naší škole poměrně hodně věnujeme prevenci rizikového chování. Myslím tím, že povoláváme odborníky na prevenci proti šikanování, na zkvalitňování vztahů ve třídách, na prevenci proti užívání návykových látek, proti závislosti na počítačích a mobilech atd.

Ve dnech 13. – 14. 10. 2015 proběhly na naší škole programy pro 4 třídy. Ve dvou 7. třídách se lektoři z pražského Projektu Oddyssea věnovali vztahům ve třídě, kde žáci mohli pojmenovat to, co se jim na třídě líbí, co a jak by mohli zlepšit. V 8. ročníku – ve třídách 8. A a 8. B - se dle objednávky odborníci z Prahy zaměřili na návykové látky a jejich následky. Ve velké části programu se žáci učili prostřednictvím divadla odmítací techniky. Tedy to, jak reagovat v případě, že někdo nabízí cigaretu, prášky, alkohol, jinou drogu atd.

Chci jen dodat, že my ve škole můžeme ukázat dětem jen cestu, která je pro ně lepší, správnější, která neohrožuje jejich psychické i fyzické zdraví. Cestu, která vede ke spolupráci ve třídě a tím k lepšímu prostředí pro učení a pohodu. Žádný program však nemůže zaručit, že dítě nezačne brát drogy, že se nebude chovat tak, aby nepoškozovalo vztahy ve třídě. To vše je v životě jejich volba, podle které budou žít. Jen ony si v životě ponesou následky za chyby, které v životě udělaly. Jen ony si budou užívat naopak úspěchů, které dosáhly v případě správné volby.

Co je však nezpochybnitelné? Určitě potřebují v jejich směřování i vaši pomoc.

Mgr. Květa Štefková