logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Dopoledne s Julií, Floukem a Lílou.

Velice rádi se účastníme soutěže pořádané MěK Ladislava z Boskovic - Čte celá třída. Pokaždé, když se umístíme, dostaneme spoustu dárečků a letos k tomu přibyla i beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou.

Paní spisovatelka Petra Dvořáková to v životě neměla jednoduché, prožila spoustu trápení. Teď píše knihy pro děti i dospělé a je také scénáristkou.

Nejprve nám představila knihu Julie mezi slovy. Vypráví o holčičce Julii, která se musela vypořádat s rozvodem svých rodičů. Zůstane bydlet u tatínka a jeho nové přítelkyně, která velice dbá na zdravou výživu a hygienu celé rodiny. Druhá kniha Flouk a Líla nás vtáhla do příběhu kočky a počítačové myši, které si navzájem vymění svoje role.

Na předčítání paní spisovatelky nás velice zaujalo, že nám z knih neřekla úplně všechno, ale zároveň dostatečně vysvětlila obsah knih. Po skončení besedy jsme dostali autogram spisovatelky s věnováním a mohli jsme si zakoupit i její knihy.

Beseda byla úžasná.

Velice bychom tímto chtěli poděkovat paní Janě Mazurové za to, že pro nás děti z 1. stupně vymýšlí zajímavé akce. V polovině září proběhly v jednotlivých třídách zajímavé besedy o knižních novinkách. V říjnu ještě čeká druháky a třeťáky účast na projektu Listování, což je vlastně divadelní představení s knihou v ruce a v listopadu beseda se spisovatelem Janem Opatřilem o knize Kapřík Metlík.

Žáci 5. A a 4. A ze ZŠ Palackého