logo školy férová škola partnerská škola, ZŠ Jozefa Horáka, Banská Štiavnica, Slovenská republika            


Informace o ředitelském volnu na ZŠ Palackého 1351, Mor. Třebová

Na základě §24 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vyhlašuji z provozně - ekonomických důvodů dne 9. 5. a 10. 5. 2019 na ZŠ Moravská Třebová, Palackého 1351 ředitelské volno. Školní družina bude v provozu (dle zájmu rodičů).

Mgr. Petr Vágner
ředitel školy

V Mor. Třebové 5. 4. 2019


Objímání města.

Žáci třetích, čtvrtých a pátých tříd ZŠ Palackého v Moravské Třebové se dne 1. 10. 2015 zúčastnili akce pořádané městem. Z písemných prací žáků:

,,Pro lidi, kteří se chtějí trošku vžít do kůže lidí s nemocnýma očima, měli takové brýle, kterými se špatně dívalo. Měli jsme se rukou dotknout kužele a nebylo to tak jednoduché…"

 

,,Úplně nejlepší byly atrakce OVOV, to se mi nejvíc líbilo.“

Dojmů bylo samozřejmě mnohem více. Děvčata zaujala masáž rukou a měření tlaku na stanovišti se zdravotníky. Chlapci se zase nejvíc zdrželi pozorováním ukázek hasičů.

Celou akcí nás po ranním chladu doprovázelo nádherné počasí.

Žáci 5. C